Akta osobowe pracowników

Do obowiązków każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowników dotyczącej stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie prowadzenia akt osobowych pracowników akta powinny składać się z 3 części: A, B i C. Dokumenty muszą być ponumerowane i uporządkowane chronologicznie.

Akta osobowe pracowników:
A → dokumentacja dotycząca ubiegania się o pracę pracownika
B → dokumentacja związana z nawiązaniem stosunku pracy i przebiegiem zatrudnienia
C → dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy

Pracownik ma prawo wglądu do akt osobowych, czyli może sprawdzać i weryfikować gromadzone dane. Jeżeli pracownik dopatrzy się błędnych informacji na swój temat w prowadzonych przez pracodawcę aktach osobowych, ma on prawo zażądania poprawy danych, a gdy ten odmówi – dochodzenia racji na drodze sądowej.

 

akta_osobowe