Informacje

prowadzenie-ksiegowosci

Definicja kont księgowych

Konta księgowe są narzędziami rachunkowości, których celem jest służenie prawidłowemu księgowaniu operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym. Każde konto księgowe powinno posiadać swój numer, a także nazwę, pod którą można ją znaleźć w Zakładowym Planie Kont danej firmy. Konto księgowe jest zbudowane z dwóch stron, a mianowicie ze strony debetowej oraz kredytowej. Na kontach księgowych należy […]

inwentaryzacja

Definicja spisu z natury

Inwentaryzacja przez wiele osób jest nazywana m.in. spisem z natury, który z kolei jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jednak, aby obowiązek ten mógł zostać prawidłowo wykonany, należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie. 1. TERMIN Spis z natury musi zostać wykonany na dzień 31 grudnia każdego roku. Istnieje możliwość sporządzenia go przed terminem, aczkolwiek od sporządzenia do […]

wystawienie-faktury

Faktura „pro forma”

Ten rodzaj faktury różni się od zwykłej faktury tytułem FAKTURA PRO FORMA. Jest ona potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy sprzedaży. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że ten rodzaj faktury nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych zapisanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Z tego powodu nie należy porównywać ją ze zwykłą fakturą VAT. […]

księgowa w firmie

Czy warto być księgową?

Księgowość powinna być prawidłowo prowadzona przez przez każdego przedsiębiorcę, który posiada swoją firmę. Jest ona bowiem głównym źródłem informacji z prowadzonej działalności. Wszystkie obowiązki, które zostają na przedsiębiorcę nałożone przepisami prawa, muszą zostać wykonane terminowo oraz zgodnie z tym, co zostało zawarte w przepisach. Wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, aczkolwiek można zauważyć, […]

pomoc-podatkowa

Podatki PIT oraz CIT na nowych zasadach

Nowelizacje ustaw o podatku PIT oraz CIT mają zacząć obowiązywać w najbliższych dniach. Zmiany w PIT oraz CIT: – wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości oraz rocznego limitu kwotowego w wysokości 100 000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą – […]

efektywnosc-firmy

O efektywności ekonomicznej.

Celem efektywności ekonomicznej jest uzyskanie określonego efekty przy jak najmniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Działania mają również za zadanie osiągnąć najlepszy rezultat przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów. Efektywność ekonomiczna obejmuje zarówno małe przedsiębiorstwa jak i gospodarkę całego kraju. Wyróżniamy trzy podejścia efektywności: – podejście celowościowe – ocena efektywności dotyczy przede wszystkim stopnia realizacji założonego celu, a […]