Informacje

akta_osobowe, porady księgowe, usługi księgowe

Akta osobowe pracowników

Do obowiązków każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowników dotyczącej stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie prowadzenia akt osobowych pracowników akta powinny składać się z 3 części: A, B i C. Dokumenty muszą być ponumerowane i uporządkowane chronologicznie. Akta osobowe pracowników: A → dokumentacja dotycząca ubiegania […]

odpowiedzialnoosc-ksiegowej

Odpowiedzialność

Bycie przedsiębiorcą wiąże się z ciągłym brakiem czasu, doba jest za krótka, a Ty wiecznie jesteś w delegacji, spotkaniu biznesowym lub załatwiasz inne formalności. Zzpewne z tego względu zdecydowałeś się powierzyć wszelkie sprawy dotyczące rozliczeń i obsługi kadr i płac profesjonalnej księgowej. Jej wykształcenie i wieloletnie doświadczenie daje Ci pewność, że finanse Twojego przedsiębiorstwa są […]

biuro-rachunkowe

Umowa z biurem rachunkowym – zawartość

Z dnia na dzień wzrasta popularność biur rachunkowych wśród przedsiębiorców. Powodem tego może być prawdopodobnie to, że nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym pozwala prowadzić przedsiębiorstwo na wysokim poziomie, bez konieczności zamartwiania się sprawami księgowymi i ciągle zmieniającymi się przepisami prawa. Jednak, aby odpowiedni rozwój firmy był możliwy, konieczne jest nawiązanie współpracy z profesjonalną firmą, która […]

Podatek bankowy

Większości osobom wydaje się, że podatek bankowy dotyczy tylko banki. Tymczasem podatek bankowy może objąć każdy podmiot, który udzielił pożyczki. Podatnikami podatku bankowego są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, instytucje pożyczkowe. […]

Zerowa deklaracja VAT

Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do składania okresowych deklaracji rozliczeniowych za okresy miesięczne bądź okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w danym okresie rozliczeniowym. O ile w okresie tym przedsiębiorca dokonywał transakcji w zakresie podatku od towarów i usług wówczas nie budzi to żadnych kontrowersji, co jednak z zerową deklaracją VAT? […]

tania-ksiegowosc

Księgowość w spółce z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. komandytowa stanowi połączenie dwóch rodzajów spółek, To coraz popularniejsza forma prowadzenia firmy. Jest to spółka osobowa, która zostaje założona przez co najmniej dwie osoby – fizyczne lub/i prawne. Jedna z nich pełni rolę komandytariusza a druga komplementariusza. Właściciele firm zobowiązani są do prowadzenia księgowości. Forma jest uzależniona od rodzaju spółki oraz wielkości […]