Informacje

Zerowa deklaracja VAT

Zerowa deklaracja VAT

Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do składania okresowych deklaracji rozliczeniowych za okresy miesięczne bądź okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w danym okresie rozliczeniowym. O ile w okresie tym przedsiębiorca dokonywał transakcji w zakresie podatku od towarów i usług wówczas nie budzi to żadnych kontrowersji, co jednak z zerową deklaracją VAT? […]

tania-ksiegowosc

Księgowość w spółce z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. komandytowa stanowi połączenie dwóch rodzajów spółek, To coraz popularniejsza forma prowadzenia firmy. Jest to spółka osobowa, która zostaje założona przez co najmniej dwie osoby – fizyczne lub/i prawne. Jedna z nich pełni rolę komandytariusza a druga komplementariusza. Właściciele firm zobowiązani są do prowadzenia księgowości. Forma jest uzależniona od rodzaju spółki oraz wielkości […]

biuro-ksiegowe

Współpraca z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym okazuje się rozsądnym rozwiązaniem zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw. Pozwala to właścicielowi firmy na bezpieczne wywiązywanie się z obowiązków księgowych oraz podatkowych. Przedsiębiorca ma możliwość skoncentrowania swojej uwagi na rozwoju działalności nie obawiając się o sprawy księgowe. Pomoc biura rachunkowego to ogromna pomoc dla właścicieli firm! Podczas nawiązywania […]

podatek

Możliwe zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych

Planowane są zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Zmiany mają umożliwić: – uszczelnienie przepisów podatkowych; – zminimalizowanie działań mających na celu niezgodną z prawem optymalizację podatkową; Resort Finansów zapowiedział, że opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym będzie dotyczyło budynków, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte […]

Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym definiowane jest jako rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, których nie zalicza się do środków trwałych. W ewidencji należy ujmować wyposażenie, które stanowią urządzenia i sprzęt biurowy, jednak koszt nabycia danego przedmiotu powinien przewyższać kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosić maksymalnie rok. Składniki majątku, […]

prowadzenie-ksiegowosci

Definicja kont księgowych

Konta księgowe są narzędziami rachunkowości, których celem jest służenie prawidłowemu księgowaniu operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym. Każde konto księgowe powinno posiadać swój numer, a także nazwę, pod którą można ją znaleźć w Zakładowym Planie Kont danej firmy. Konto księgowe jest zbudowane z dwóch stron, a mianowicie ze strony debetowej oraz kredytowej. Na kontach księgowych należy […]