Informacje

ryczałt_VAT

Ryczałt czy VAT

Osoby decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą zdecydować się na wybór formy opodatkowania. W tym celu mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, ryczałtu i karty podatkowej. Ryczałt ewidencjonowany Polega na opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ryczałt nie jest przeznaczony dla każdego przedsiębiorcy. Z formy tej nie mogą korzystać: – podatnicy, […]

panstwowa-inspekcja-pracy

Za co odpowiada PIP?

PIP to nic innego, jak Państwowa Inspekcja Pracy, a więc polski organ sprawujący kontrolę nad tym, aby było przestrzegane w Polsce obowiązujące prawo pracy. W głównej mierze dotyczy to przepisów oraz zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ogólnych przepisów związanych z zatrudnieniem oraz inną pracą zarobkową. Spośród zadań inspektorów możemy również wymienić […]

Roczne zeznanie podatkowe

Zasady ogólne – rozliczając podatek dochodowy na zasadach ogólnych należy wypełnić deklarację PIT-36. Należy zawrzeć w niej dochody opodatkowane według stawki 18% i 32%. Opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia wspólne rozliczanie się małżonków, gdy łączy ich wspólność majątkowa. Podatek liniowy – polega na opłacaniu stałej stawki podatku w wysokości 19%. Nie jest on uzależniony od […]

ulga-podatkowa

Kwestia ulg podatkowych

Miano ulgi podatkowej określa zgodnie z prawem różnego rodzaju zwolnienia, odliczenia, obniżki, jak również pomniejszenia. Wszystkie osoby, które korzystają z ulg, mają możliwość do obniżenia podstawy opodatkowania, bądź wysokości podatku. Ulgi podatkowe można podzielić w następujący sposób: – uwzględniając koszty poniesione przez podatnika, które wiążą się z uzyskaniem przychodu, – ulgi mające charakter rodzinny, – […]

wniosek-o-urlop

Jak nie dać się odwołać z urlopu wypoczynkowego?

Do skorzystania z urlopu wypoczynkowego uprawnieni są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Uzyskanie urlopu wiąże się z wcześniejszym złożeniem wniosku. Pracodawca musi udzielić zgody na skorzystanie z urlopu w danym terminie. Czy można żądać, aby pracownik wrócił z urlopu wcześniej? Tak, ale tylko w odpowiednio uzasadnionych przypadkach. Mowa tutaj o sytuacjach, w których […]

akta_osobowe, porady księgowe, usługi księgowe

Akta osobowe pracowników

Do obowiązków każdego pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji pracowników dotyczącej stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie prowadzenia akt osobowych pracowników, akta powinny składać się z 3 części: A, B i C. Dokumenty muszą być ponumerowane i uporządkowane chronologicznie. Akta osobowe pracowników: A → dokumentacja dotycząca ubiegania […]