Informacje

kontrola skarbowa

Jak przygotować się do kontroli z Urzędu Skarbowego?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania prawidłowej kwoty podatków do skarbu państwa. Czasem może się zdarzyć, że spotka go kontrola z Urzędu Skarbowego. Czy można jakoś przygotować się na takie wydarzenie? Oczywiście – przede wszystkim, należy przygotować wszystkie dokumenty, które będą poddane kontroli. Są to: dokumenty ilustrujące wydatki w danym okresie, dokumenty zawierające wszystkie zyski […]

Faktura VAT w języku obcym

Ustawa o VAT nie zawiera wymogów dotyczących wystawiania faktur VAT wyłącznie w języku obcym. Ustawa o rachunkowości również nie wymusza tłumaczenia tych dokumentów na język polski, aby mogły zostać uznane za dowód księgowy i wprowadzić je do ksiąg rachunkowych. Faktur VAT w języku obcym nie można wystawić wyłącznie w następujących sytuacjach: – na rzecz kontrahentów krajowych, […]

ryczałt_VAT

Ryczałt czy VAT

Osoby decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą zdecydować się na wybór formy opodatkowania. W tym celu mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, ryczałtu i karty podatkowej. Ryczałt ewidencjonowany Polega na opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ryczałt nie jest przeznaczony dla każdego przedsiębiorcy. Z formy tej nie mogą korzystać: – podatnicy, […]

panstwowa-inspekcja-pracy

Za co odpowiada PIP?

PIP to nic innego, jak Państwowa Inspekcja Pracy, a więc polski organ sprawujący kontrolę nad tym, aby było przestrzegane w Polsce obowiązujące prawo pracy. W głównej mierze dotyczy to przepisów oraz zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ogólnych przepisów związanych z zatrudnieniem oraz inną pracą zarobkową. Spośród zadań inspektorów możemy również wymienić […]

Roczne zeznanie podatkowe

Zasady ogólne – rozliczając podatek dochodowy na zasadach ogólnych należy wypełnić deklarację PIT-36. Należy zawrzeć w niej dochody opodatkowane według stawki 18% i 32%. Opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia wspólne rozliczanie się małżonków, gdy łączy ich wspólność majątkowa. Podatek liniowy – polega na opłacaniu stałej stawki podatku w wysokości 19%. Nie jest on uzależniony od […]

ulga-podatkowa

Kwestia ulg podatkowych

Miano ulgi podatkowej określa zgodnie z prawem różnego rodzaju zwolnienia, odliczenia, obniżki, jak również pomniejszenia. Wszystkie osoby, które korzystają z ulg, mają możliwość do obniżenia podstawy opodatkowania, bądź wysokości podatku. Ulgi podatkowe można podzielić w następujący sposób: – uwzględniając koszty poniesione przez podatnika, które wiążą się z uzyskaniem przychodu, – ulgi mające charakter rodzinny, – […]