Informacje

obowiazki-ksiegowe

PIT- 6 w nowym terminie!

Od stycznia 2016 roku będzie obowiązywał nowy termin składania deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Kiedy będzie trzeba składać deklarację? Sprawdź! Nowy termin został przesunięty z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego. Deklaracja PIT-6 nie dotyczy podatników: 1.  którzy zdecydowali, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej […]

Nowy wzór wniosku PIT-16!

Nowy wzór wniosku PIT-16!

Wraz ze styczniem 2016 roku zacznie obowiązywać nowy wzór formularza PIT-16, czyli wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Jakie zmiany wejdą w życie?

Darmowa pomoc prawna od stycznia 2016 roku!

Darmowa pomoc prawna od stycznia 2016 roku!

Wraz ze styczniem przyszłego roku istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego. Miejscem udzielenia pomocy będą udostępnione lokale przez gminy lub powiaty. Darmowa pomoc obejmowała będzie także porady w zakresie prawa podatkowego, jednak wyłączając sprawy podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odbiorcy darmowej pomocy prawnej: – osoby do 26. […]

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – zmiany!

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej ma na celu poprawę sytuacji osób ubezpieczonych oraz zakładów ubezpieczeniowych. Jakich zmian powinniśmy się spodziewać? – zwiększenie praw osób ubezpieczonych na cudzy rachunek; – obowiązek przeprowadzenia analizy przez zakład ubezpieczeń pozwalającej na wybór najodpowiedniejszej umowy dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego; – wprowadzenie obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem […]

prawo podatkowe, ordynacja podatkowa

Korzyści dla podatników – wątpliwości podatkowe!

Wraz z styczniem przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy związane z nowelizacją Ordynacji podatkowej. Zmiany mówią o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Co jeszcze się zmieni? – Zniesiony zostanie obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej […]

porady podatkowe

Podatek od samochodu firmowego – druga rata!

Każdy przedsiębiorca, który w swojej firmie wykorzystuje samochody dostawcze jest zobligowany do zapłaty drugiej raty podatku w terminie do 15 września bieżącego roku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25