Informacje

spadek wieku emerytalnego

W 2017 roku obniżenie wieku emerytalnego!

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek dotyczący przejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Obecnie wiek ten wynosi 67 lat i dotyczy obu płci. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 października przyszłego roku. Rząd obrał sobie do zrealizowania wiele celów. Jednym z nich jest także uszczelnienie systemu podatkowego oraz […]

faktura - usługi księgowe

Faktury

Faktura jest dokumentem sprzedaży, który informuje o dokonanej transakcji. Na jego podstawie potwierdza się sprzedaż towarów oraz wykonywanie usługi na terytorium danego kraju, jak również poza jego granicami. Istnieje możliwość wystawienia faktury w formie zarówno elektronicznej jak i tradycyjnej. Informacje w fakturze: – dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia – strony kupna-sprzedaży: sprzedawca i nabywca […]

doradztwo-ksiegowe

Pełnomocnik ogólny od lipca!

Od lipca bieżącego roku będziemy mieli możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego do spraw podatkowych. Można to zrobić na pewien czas lub bezterminowo. Zlikwidowana została konieczność dołączenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Umocowanie pełnomocnictwa będzie mogło zostać sprawdzone przez organ podatkowy za pośrednictwem internetu. Będzie on składany w wersji elektronicznej. Urzędowy wzór […]

obsluga-ksiegowa-dla-przedsiebiorstw

Krajowa Administracja Skarbowa od przyszłego roku!

W planach jest powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, która miałaby zastąpić administrację podatkową, kontrolę skarbową oraz Służbę Celną. Celem zmian jest ograniczenie oszustw podatkowych oraz zwiększenia stopnia ściągalności należnych zobowiązań podatkowych i ukształtowanie budżetu państwa. Zadania projektowanych przepisów: – ograniczenie skali oszustw podatkowych, – zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych, – zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania […]

uslugi-ksiegowe

Pakiet paliwowy

Już za niedługo zostanie zakończony projekt związany z pakietem rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych. Głównie w planach jest uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji OPZ na obrót paliwami z zagranicą. Ministerstwo Finansów poinformowało, że jest coraz więcej oszustów, którzy tworzą fikcyjne firmy za granicą uzyskujące koncesję OPZ i pełniące funkcje […]

miejsce składania PITu

PIT w odpowiednim miejscu!

Od stycznia bieżacego roku podatnicy muszą stosować się do nowych zmian w kwestii miejsca składania rozliczeń PIT. W głównej mierze przepisu dotkną przedsiębiorców opłacających VAT. Nowe przepisy podatkowe nakładają obowiązek rozliczania VAT-u w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania VAT-owca w przypadku osób fizycznych oraz ze względu na siedzibę firmy dla osób prawnych i […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28