Informacje

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – zmiany!

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej ma na celu poprawę sytuacji osób ubezpieczonych oraz zakładów ubezpieczeniowych. Jakich zmian powinniśmy się spodziewać? – zwiększenie praw osób ubezpieczonych na cudzy rachunek; – obowiązek przeprowadzenia analizy przez zakład ubezpieczeń pozwalającej na wybór najodpowiedniejszej umowy dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego; – wprowadzenie obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem […]

prawo podatkowe, ordynacja podatkowa

Korzyści dla podatników – wątpliwości podatkowe!

Wraz z styczniem przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy związane z nowelizacją Ordynacji podatkowej. Zmiany mówią o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Co jeszcze się zmieni? – Zniesiony zostanie obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej […]

porady podatkowe

Podatek od samochodu firmowego – druga rata!

Każdy przedsiębiorca, który w swojej firmie wykorzystuje samochody dostawcze jest zobligowany do zapłaty drugiej raty podatku w terminie do 15 września bieżącego roku.

podatki

Nowości podatkowe ulgą dla podatników!

Wraz z 1 września bieżącego roku zaczną funkcjonować centra obsługi podatnika, których celem będzie wsparcie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników. Ogromną zaletą wprowadzanych zmian jest to, że nowo zakładane firm będą mogły już w początkowej fazie liczyć na wsparcie podatnika, który będzie czuwał nad wypełnianiem obowiązków podatkowych. Podatnicy nie uzyskają wsparcia w zakresie: – […]

obsluga-podatnika

Centrum Obsługi Podatnika

Ciągle słyszy się o ustawach, których celem jest zmiana obowiązujących przepisów na korzyść podatnika. Dzisiejszy artykuł skoncentruje się na ustawie o administracji podatkowej, której celem jest usprawnienie działania administracji. Co nowego zostanie wprowadzone? Czym są Centra Obsługi  Podatnika? Ogromną korzyścią dla podatnika jest to, że pomoc będzie niesiona dla wszystkich bez względu na urząd pod […]

urlop wypoczynkowy

Wylicz wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy!

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej jasno określa zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Warto pamiętać o tym, że wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustalane jest uwzględniając wynagrodzenia oraz inne świadczenia ze stosunku pracy pomijając: * jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26