Informacje

Nowy wzór wniosku PIT-16!

Nowy wzór wniosku PIT-16!

Wraz ze styczniem 2016 roku zacznie obowiązywać nowy wzór formularza PIT-16, czyli wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Jakie zmiany wejdą w życie? Zmiany dotyczą w głównej mierze: 1. zastąpienia dotychczasowego brzmienia opisu pozycji nr 5: „5. Urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego”, opisem w brzmieniu: „5. Urząd skarbowy, […]

Darmowa pomoc prawna od stycznia 2016 roku!

Darmowa pomoc prawna od stycznia 2016 roku!

Wraz ze styczniem przyszłego roku istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego. Miejscem udzielenia pomocy będą udostępnione lokale przez gminy lub powiaty. Darmowa pomoc obejmowała będzie także porady w zakresie prawa podatkowego, jednak wyłączając sprawy podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odbiorcy darmowej pomocy prawnej: – osoby do 26. […]

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – zmiany!

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej ma na celu poprawę sytuacji osób ubezpieczonych oraz zakładów ubezpieczeniowych. Jakich zmian powinniśmy się spodziewać? – zwiększenie praw osób ubezpieczonych na cudzy rachunek; – obowiązek przeprowadzenia analizy przez zakład ubezpieczeń pozwalającej na wybór najodpowiedniejszej umowy dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego; – wprowadzenie obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem […]

prawo podatkowe, ordynacja podatkowa

Korzyści dla podatników – wątpliwości podatkowe!

Wraz z styczniem przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy związane z nowelizacją Ordynacji podatkowej. Zmiany mówią o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Co jeszcze się zmieni? – Zniesiony zostanie obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej […]

porady podatkowe

Podatek od samochodu firmowego – druga rata!

Każdy przedsiębiorca, który w swojej firmie wykorzystuje samochody dostawcze jest zobligowany do zapłaty drugiej raty podatku w terminie do 15 września bieżącego roku. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapłata dwóch rat podatku: – do 15 lutego – I rata; – do 15 września – II rata; Oczywiście istnieje możliwość zapłaty należnej kwoty w całości. Kto ma obowiązek […]

podatki

Nowości podatkowe ulgą dla podatników!

Wraz z 1 września bieżącego roku zaczną funkcjonować centra obsługi podatnika, których celem będzie wsparcie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników. Ogromną zaletą wprowadzanych zmian jest to, że nowo zakładane firm będą mogły już w początkowej fazie liczyć na wsparcie podatnika, który będzie czuwał nad wypełnianiem obowiązków podatkowych. Podatnicy nie uzyskają wsparcia w zakresie: – […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28