Informacje

obsluga-podatnika

Centrum Obsługi Podatnika

Ciągle słyszy się o ustawach, których celem jest zmiana obowiązujących przepisów na korzyść podatnika. Dzisiejszy artykuł skoncentruje się na ustawie o administracji podatkowej, której celem jest usprawnienie działania administracji. Co nowego zostanie wprowadzone? Czym są Centra Obsługi  Podatnika? Ogromną korzyścią dla podatnika jest to, że pomoc będzie niesiona dla wszystkich bez względu na urząd pod […]

urlop wypoczynkowy

Wylicz wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy!

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej jasno określa zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Warto pamiętać o tym, że wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustalane jest uwzględniając wynagrodzenia oraz inne świadczenia ze stosunku pracy pomijając: * jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź […]

obowiazki-przedsiebiorcow

Obowiązki przedsiębiorców!

Każdy z nas kiedyś marzył o własnej firmie, która pozwoli ustabilizować sytuację finansową. Mając swoją działalność nie musimy martwić się o to, że ktoś nas zwolni czy też nie mamy obowiązku tłumaczyć się z tego co robimy. Jednak czy życie przedsiębiorcy jest aż tak idealne? Życie każdego właściciela firmy wiąże się z obowiązkami, których nie […]

urlop_wypoczynkowy_księgowość

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Pracodawca ma obowiązek dać pracownikowi czas do odpoczynku. Wiąże się to z odpowiednim ustaleniem wymiaru urlopu przysługującemu pracownikowi. Co ma wpływ na urlop? Ile on wynosi? Długość urlopu uzależniona jest od rodzaju ukończonej przez pracownika szkoły oraz jego staż pracy : ● 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, ● 26 […]

Małe firmy czerpią korzyści z nowelizacji ustawy!

Małe firmy czerpią korzyści z nowelizacji ustawy!

Nowelizacja ustawy mówi o znacznych ułatwieniach dla małych firm, które będą mogły sporządzać uproszczonych sprawozdań finansowych. Z czego będzie się on składał? Skrócone sprawozdanie finansowe będzie składać się z: 1. uproszczonego bilansu, 2. rachunku zysków i strat, 3. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Małe firmy nie będą już zobligowane do sporządzania sprawozdania z działalności […]

audyt_finansowy

AUDYT FINANSOWY – kontrola firmy!

Czym jest audyt finansowy? To nic innego jak sprawdzenie sporządzonego sprawozdania finansowego. Pozwala on określić czy wysokość środków pieniężnych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nie są istotnie zniekształcone. Głównie chodzi tutaj o zniekształcenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na decyzje osób korzystających z przygotowanych danych finansowych. Co podlega sprawdzeniu? * przegląd istotnych umów, * potwierdzenie sald środków pieniężnych […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28