Informacje

faktury-VAT

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a faktura VAT

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki, które pozwalają mu skorzystać ze zwolnienia z kasy wówczas sprzedaż tą może rejestrować na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży bądź wyciągu bankowego. Co ważne, dzienna ewidencja sprzedaży, aby była traktowana jako obowiązujący dokument musi posiadać ponumerowane strony, […]

lekarskie-zwolnienia-online

Od 2018 roku obowiązywać będą tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od lipca 2018 roku nie będzie można już przedstawić papierowego zwolnienia lekarskiego. Zostaną one zastąpione zwolnieniami w formie elektronicznej. Celem tego rozwiązania jest usprawnienie pracy lekarzy i przedsiębiorcom oraz ułatwienie życia pracownikom. Zmiany obejmą wszystkich płatników. Zwolnienia będą wystawiane za pomocą funkcji dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub w niektórych aplikacjach gabinetowych. Jak to […]

rejestr VAT

Kiedy grozi wykreślenie z VAT

Najnowsze zmiany w VAT sprawiły, że wielu przedsiębiorców musi liczyć się z możliwością wykreślenia ich z rejestru VAT. Komu to grozi? Wykreślony z rejestru VAT może zostać podatnik, który: – zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy, jeżeli podczas zawieszenia wykonywał czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług takich jak świadczenie usług […]

ksiegowosc

Niższe składki ZUS dla nowych firm

Ostatnio coraz częściej słyszy się o projekcie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który ma wydłużyć preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą z 2 do 3 lat. W tym momencie okres preferencyjny wynosi 2 lata. Zdarza się, że przedsiębiorcy podejmują decyduję o rezygnacji już […]

niższa stawka CIT tylko 15%

Niższa stawka CIT?- Kto z niej nie skorzysta?

Od 1 stycznia 2017 roku polscy przedsiębiorcy mogą korzystać, z obniżanej z 19% na 15%, stawki CIT. Przepisy ustawy o CIT umożliwiają podatnikom korzystanie z nowej stawki w roku, w którym rozpoczęli oni prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy te są jednak dwojako interpretowane, a kwestia tego kto może korzystać z nowej stawki, okazała się być sporna […]

Jak udowodnić wykonanie usługi, gdy klient nie chce za nią zapłacić?

Na rynku jest coraz więcej dłużników. Bardzo często jest tak, że wyświadczysz szereg usług, za które klient nagle nie planuje zapłacić. Jak w takiej sytuacji udowodnić, że wykonałeś określone zlecenie i co najważniejsze jak uzyskać należne Ci pieniądze? Główny dowód za wykonanie pracy stanowi poświadczenie, czyli dokument, którego wystawcą nie jest wykonawca. Dokument ten potwierdza […]