Informacje

umowa-z-biurem-ksiegowym

Współpraca z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym okazuje się rozsądnym rozwiązaniem zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw. Pozwala to właścicielowi firmy na bezpieczne wywiązywanie się z obowiązków księgowych oraz podatkowych. Przedsiębiorca ma możliwość skoncentrowania swojej uwagi na rozwoju działalności nie obawiając się o sprawy księgowe. Pomoc biura rachunkowego to ogromna pomoc dla właścicieli firm! Podczas nawiązywania […]

podatek

Możliwe zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych

Planowane są zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Zmiany mają umożliwić: – uszczelnienie przepisów podatkowych; – zminimalizowanie działań mających na celu niezgodną z prawem optymalizację podatkową; Resort Finansów zapowiedział, że opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym będzie dotyczyło budynków, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte […]

Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym definiowane jest jako rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, których nie zalicza się do środków trwałych. W ewidencji należy ujmować wyposażenie, które stanowią urządzenia i sprzęt biurowy, jednak koszt nabycia danego przedmiotu powinien przewyższać kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosić maksymalnie rok. Składniki majątku, […]

prowadzenie-ksiegowosci

Definicja kont księgowych

Konta księgowe są narzędziami rachunkowości, których celem jest służenie prawidłowemu księgowaniu operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym. Każde konto księgowe powinno posiadać swój numer, a także nazwę, pod którą można ją znaleźć w Zakładowym Planie Kont danej firmy. Konto księgowe jest zbudowane z dwóch stron, a mianowicie ze strony debetowej oraz kredytowej. Na kontach księgowych należy […]

inwentaryzacja

Definicja spisu z natury

Inwentaryzacja przez wiele osób jest nazywana m.in. spisem z natury, który z kolei jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jednak, aby obowiązek ten mógł zostać prawidłowo wykonany, należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie. 1. TERMIN Spis z natury musi zostać wykonany na dzień 31 grudnia każdego roku. Istnieje możliwość sporządzenia go przed terminem, aczkolwiek od sporządzenia do […]

wystawienie-faktury

Faktura „pro forma”

Ten rodzaj faktury różni się od zwykłej faktury tytułem FAKTURA PRO FORMA. Jest ona potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy sprzedaży. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że ten rodzaj faktury nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych zapisanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Z tego powodu nie należy porównywać ją ze zwykłą fakturą VAT. […]