Informacje

wynagrodzenie, pensja, praca, pracownik, pracodawca, wypłata, pieniądze

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzeniem nazywamy świadczenie wypłacane przez pracodawce pracownikowi w zamian za wykonaną przez niego pracę. Jego wysokość zależy od rodzaju pracy, ilości oraz jakości jej wykonania. Wynagrodzenie obejmuje: 1. wynagrodzenie zasadnicze oraz 2. Dodatkowe składniki wynagrodzenia: premie nagrody dodatek za godziny nadliczbowe ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 3. pozostałe świadczenia: odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pieniężna, nagroda jubileuszowa […]

praca, nadgodziny, pracownik, pracodawca, zatrudnienie

Praca w nadgodzinach → dla kogo? Jak wyliczyć?

Pracownik, który pracuje w nadgodzinach powinien otrzymać dodatek. Praca w święta, niedziele, w nocy → 100% wynagrodzenia. Praca nadgodziny w zwykły dzień → 50% wynagrodzenia. Praca w nadgodzinach – natychmiast! Pracodawca może nakazać pracownikowi zostanie „po godzinach” bez względu na jego własne względy. Ważne jest to, aby dodatkowa praca była na poziomie kwalifikacji pracownika. Nadgodziny […]

ZYSKUJ NA e-FAKTURACH!

Wraz z postępem technicznym świat staje się coraz bardziej online. Internet jest obecny prawie we wszystkich zakamarkach naszego życia. I nadeszła pora także na przedsiębiorstwa. Internetową rzeczywistość możemy dostrzec od zakładania firmy, poprzez prowadzenie do jej zamknięcia. W tym artykule skupimy się jednak na zakresie prowadzenia działalności, a dokładniej księgowości. Mam tutaj głównie na myśli […]

ksiegowosc

EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą wie, że ciąży na niej mnóstwo obowiązków. Wiele z nich dotyczy księgowości. Jednym z nich jest ewidencja środków trwałych. Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej (cena nabycia lub koszt wytworzenia). W przypadku środków trwałych, które otrzymaliśmy → darowizna – wycena według ceny rynkowej.

NOWE PRZEPISY – SPRZEDAŻ

NOWE PRZEPISY – SPRZEDAŻ

Sprzedawcy towarów i usług niezależnie od tego, czy jest to sprzedaż tradycyjna czy online, będą musieli dostosować się do zmian jakie zamierza wprowadzić nowa ustawa o prawach konsumenta. Ta ustawa będzie czymś zupełnie nowym , odrębnym aktem prawnym, którego celem będzie przystosowanie się do unijnych przepisów. ZMIANY Ustawa będzie jasno określać zakres i sposób realizacji […]

ZUS, księgowość, emeryci, renciści, składki ZUS, podatki

EMERYCI I RENCIŚCI W ZUS-ie

Każdy, kto zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym, czyli: rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe, + zdrowotne. EMERYCI I RENCIŚCI →  UMOWA ZLECENIA Emeryci i renciści, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalne, rentowe, wypadkowe, + zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe w tym wypadku jest dobrowolne. Obowiązek ubezpieczeń społecznych u emerytów […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25