Informacje

pracownik, pracodawca, urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, urlop, zatrudnienie

URLOP NA ŻĄDANIE

Każdy pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy ma możliwość skorzystania z urlopu na żądanie → 4 dni robocze w ciągu roku. Urlop na żądanie charakteryzuje się tym, że pracownik może go wziąć w dowolnym momencie. Istnieją jednak pewne wyjątki od reguły, w których pracodawca może nie zgodzić się na udzielenie wolnego. Urlop na żądanie wlicza się […]

kredyt podatkowy, prawo podatkowe, podatki, podatnicy, zaległości podatkowe

WAKACJE UBEZPIECZENIOWE, KREDYT PODATKOWY

Każdy kto planuje otworzenie własnej działalności gospodarczej powinien skusić się na osiągnięcie tego celu. Dlaczego? Argumentem potwierdzającym to jest fakt, że rząd chce wprowadzić zmiany, które wprowadzać będą „wakacje” ubezpieczeniowych oraz kredyt podatkowy na preferencyjnych zasadach. Jak na razie działania rządu ograniczają się tylko do projektu, ale co z tego wyniknie, zobaczymy niebawem.

wynagrodzenie, pensja, praca, pracownik, pracodawca, wypłata, pieniądze

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzeniem nazywamy świadczenie wypłacane przez pracodawce pracownikowi w zamian za wykonaną przez niego pracę. Jego wysokość zależy od rodzaju pracy, ilości oraz jakości jej wykonania. Wynagrodzenie obejmuje: 1. wynagrodzenie zasadnicze oraz 2. Dodatkowe składniki wynagrodzenia: premie nagrody dodatek za godziny nadliczbowe ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 3. pozostałe świadczenia: odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pieniężna, nagroda jubileuszowa […]

praca, nadgodziny, pracownik, pracodawca, zatrudnienie

Praca w nadgodzinach → dla kogo? Jak wyliczyć?

Pracownik, który pracuje w nadgodzinach powinien otrzymać dodatek. Praca w święta, niedziele, w nocy → 100% wynagrodzenia. Praca nadgodziny w zwykły dzień → 50% wynagrodzenia. Praca w nadgodzinach – natychmiast! Pracodawca może nakazać pracownikowi zostanie „po godzinach” bez względu na jego własne względy. Ważne jest to, aby dodatkowa praca była na poziomie kwalifikacji pracownika. Nadgodziny […]

ZYSKUJ NA e-FAKTURACH!

Wraz z postępem technicznym świat staje się coraz bardziej online. Internet jest obecny prawie we wszystkich zakamarkach naszego życia. I nadeszła pora także na przedsiębiorstwa. Internetową rzeczywistość możemy dostrzec od zakładania firmy, poprzez prowadzenie do jej zamknięcia. W tym artykule skupimy się jednak na zakresie prowadzenia działalności, a dokładniej księgowości. Mam tutaj głównie na myśli […]

ksiegowosc

EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą wie, że ciąży na niej mnóstwo obowiązków. Wiele z nich dotyczy księgowości. Jednym z nich jest ewidencja środków trwałych. Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej (cena nabycia lub koszt wytworzenia). W przypadku środków trwałych, które otrzymaliśmy → darowizna – wycena według ceny rynkowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26