Informacje

NOWE PRZEPISY – SPRZEDAŻ

NOWE PRZEPISY – SPRZEDAŻ

Sprzedawcy towarów i usług niezależnie od tego, czy jest to sprzedaż tradycyjna czy online, będą musieli dostosować się do zmian jakie zamierza wprowadzić nowa ustawa o prawach konsumenta. Ta ustawa będzie czymś zupełnie nowym , odrębnym aktem prawnym, którego celem będzie przystosowanie się do unijnych przepisów. ZMIANY Ustawa będzie jasno określać zakres i sposób realizacji […]

ZUS, księgowość, emeryci, renciści, składki ZUS, podatki

EMERYCI I RENCIŚCI W ZUS-ie

Każdy, kto zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym, czyli: rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe, + zdrowotne. EMERYCI I RENCIŚCI →  UMOWA ZLECENIA Emeryci i renciści, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalne, rentowe, wypadkowe, + zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe w tym wypadku jest dobrowolne. Obowiązek ubezpieczeń społecznych u emerytów […]

PRZEDSIĘBIORCO! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZUS-ie!

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, to wiesz, że ZUS jest podstawową opłatą pobieraną przez państwo. ZUS należy opłacać niezależnie od tego, jakie się osiąga zyski, z jakiej korzystasz formy opodatkowania. OBOWIĄZKOWA OPŁATA ZUS Żaden przedsiębiorca, bez wyjątku, nie może zrezygnować z ubezpieczenia ZUS czy też wybrać innego ubezpieczyciela. Prowadzisz firmę? Opłacaj za siebie i swoich […]

ŚRODEK TRWAŁY – OBNIŻKA STAWKI AMORTYZACYJNEJ

Istnieje możliwość zmniejszenia stawki amortyzacyjnej dla poszczególnych środków trwałych. Można to zrobić kilkakrotnie, jednak wymogiem jest amortyzacja środka trwałego za pomocą metody liniowej. Obniżenie stawki może nastąpić: 1. od miesiąca , w którym środek trwały został zewidencjonowany 2. od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych miesięcznie, kwartalnie lub na koniec […]

sprawozdanie finansowe, księgowość w firmie, firma, działalność, zysk, finanse

ZMIANA W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI – Sprawozdania finansowe !

Rząd planuje wprowadzić nowy projekt, który będzie umożliwia sporządzenie przez spółki uproszczonych sprawozdań finansowych obejmujących tylko podstawowe informacje w bilansie oraz rachunków zysków i strat. Nowelizacja ustawy ma za zadanie dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Jednostki MIKRO: * spółki akcyjne, * […]

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZEZNANIU PODATKOWYM!

Dawniej pojawiało się więcej błędów w rozliczeniach podatkowych niż dzisiaj, gdyż nie było aż tylu dostępnych ułatwień. Teraz mamy do wykorzystania wiele aplikacji, które pomagają nam w szybki i łatwy sposób się rozliczyć. Jednak błędy nadal się zdarzają. Jakie najczęściej?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26