Informacje

terminy inwentaryzacji, inwentaryzacja, spis z natury, przedsiębiorstwo

TERMINY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI

Ogólnie rzecz biorąc inwentaryzacja powinna być przeprowadzana ostatniego dnia każdego roku obrotowego. Jednak pewne składniki majątku możemy inwentaryzować w dłuższych okresach czasu: OSTATNI DZIEŃ ROKU OBROTOWEGO – aktywa pieniężne – papiery wartościowe – produkty w toku produkcji – materiały – towary – produkty gotowe zaliczone w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia 3 MIESIĄCE PRZED […]

księgowość, urlop, urlop wypoczynkowy, pracownik, pracodawca

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawię umowy o pracę. To jak długi jest urlop zależy od stażu pracy pracownika. W kwestii wykorzystania urlopu wypoczynkowego pracownik ma wolną rękę. To on decyduje o tym, czy urlop wykorzysta w całości czy też podzieli go sobie na poszczególne okresy. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wtedy, gdy […]

pracownik, pracodawca, urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, urlop, zatrudnienie

URLOP NA ŻĄDANIE

Każdy pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy ma możliwość skorzystania z urlopu na żądanie → 4 dni robocze w ciągu roku. Urlop na żądanie charakteryzuje się tym, że pracownik może go wziąć w dowolnym momencie. Istnieją jednak pewne wyjątki od reguły, w których pracodawca może nie zgodzić się na udzielenie wolnego. Urlop na żądanie wlicza się […]

kredyt podatkowy, prawo podatkowe, podatki, podatnicy, zaległości podatkowe

WAKACJE UBEZPIECZENIOWE, KREDYT PODATKOWY

Każdy kto planuje otworzenie własnej działalności gospodarczej powinien skusić się na osiągnięcie tego celu. Dlaczego? Argumentem potwierdzającym to jest fakt, że rząd chce wprowadzić zmiany, które wprowadzać będą „wakacje” ubezpieczeniowych oraz kredyt podatkowy na preferencyjnych zasadach. Jak na razie działania rządu ograniczają się tylko do projektu, ale co z tego wyniknie, zobaczymy niebawem. Rozpoczynasz działalność? […]

wynagrodzenie, pensja, praca, pracownik, pracodawca, wypłata, pieniądze

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzeniem nazywamy świadczenie wypłacane przez pracodawce pracownikowi w zamian za wykonaną przez niego pracę. Jego wysokość zależy od rodzaju pracy, ilości oraz jakości jej wykonania. Wynagrodzenie obejmuje: 1. wynagrodzenie zasadnicze oraz 2. Dodatkowe składniki wynagrodzenia: premie nagrody dodatek za godziny nadliczbowe ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 3. pozostałe świadczenia: odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pieniężna, nagroda jubileuszowa […]

praca, nadgodziny, pracownik, pracodawca, zatrudnienie

Praca w nadgodzinach → dla kogo? Jak wyliczyć?

– Pracownik, który pracuje w nadgodzinach powinien otrzymać dodatek. – Praca w święta, niedziele, w nocy → 100% wynagrodzenia. – Praca nadgodziny w zwykły dzień → 50% wynagrodzenia. Praca w nadgodzinach – natychmiast! Pracodawca może nakazać pracownikowi zostanie „po godzinach” bez względu na jego własne względy. Ważne jest to, aby dodatkowa praca była na poziomie […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28