Informacje

ZYSKUJ NA e-FAKTURACH!

Wraz z postępem technicznym świat staje się coraz bardziej online. Internet jest obecny prawie we wszystkich zakamarkach naszego życia. I nadeszła pora także na przedsiębiorstwa. Internetową rzeczywistość możemy dostrzec od zakładania firmy, poprzez prowadzenie do jej zamknięcia. W tym artykule skupimy się jednak na zakresie prowadzenia działalności, a dokładniej księgowości. Mam tutaj głównie na myśli […]

ksiegowosc

EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą wie, że ciąży na niej mnóstwo obowiązków. Wiele z nich dotyczy księgowości. Jednym z nich jest ewidencja środków trwałych. Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej (cena nabycia lub koszt wytworzenia). W przypadku środków trwałych, które otrzymaliśmy → darowizna – wycena według ceny rynkowej. Wartość początkowa środków […]

NOWE PRZEPISY – SPRZEDAŻ

NOWE PRZEPISY – SPRZEDAŻ

Sprzedawcy towarów i usług niezależnie od tego, czy jest to sprzedaż tradycyjna czy online, będą musieli dostosować się do zmian jakie zamierza wprowadzić nowa ustawa o prawach konsumenta. Ta ustawa będzie czymś zupełnie nowym , odrębnym aktem prawnym, którego celem będzie przystosowanie się do unijnych przepisów. ZMIANY Ustawa będzie jasno określać zakres i sposób realizacji […]

ZUS, księgowość, emeryci, renciści, składki ZUS, podatki

EMERYCI I RENCIŚCI W ZUS-ie

Każdy, kto zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym, czyli: – rentowe, – emerytalne, – chorobowe, – wypadkowe, + zdrowotne. EMERYCI I RENCIŚCI →  UMOWA ZLECENIA Emeryci i renciści, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: – emerytalne, – rentowe, – wypadkowe, + zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe w tym wypadku […]

PRZEDSIĘBIORCO! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZUS-ie!

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, to wiesz, że ZUS jest podstawową opłatą pobieraną przez państwo. ZUS należy opłacać niezależnie od tego, jakie się osiąga zyski, z jakiej korzystasz formy opodatkowania. OBOWIĄZKOWA OPŁATA ZUS Żaden przedsiębiorca, bez wyjątku, nie może zrezygnować z ubezpieczenia ZUS czy też wybrać innego ubezpieczyciela. Prowadzisz firmę? Opłacaj za siebie i swoich […]

ŚRODEK TRWAŁY – OBNIŻKA STAWKI AMORTYZACYJNEJ

Istnieje możliwość zmniejszenia stawki amortyzacyjnej dla poszczególnych środków trwałych. Można to zrobić kilkakrotnie, jednak wymogiem jest amortyzacja środka trwałego za pomocą metody liniowej. Obniżenie stawki może nastąpić: 1. od miesiąca , w którym środek trwały został zewidencjonowany 2. od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych miesięcznie, kwartalnie lub na koniec […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28