Informacje

sprawozdanie finansowe, księgowość w firmie, firma, działalność, zysk, finanse

ZMIANA W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI – Sprawozdania finansowe !

Rząd planuje wprowadzić nowy projekt, który będzie umożliwia sporządzenie przez spółki uproszczonych sprawozdań finansowych obejmujących tylko podstawowe informacje w bilansie oraz rachunków zysków i strat. Nowelizacja ustawy ma za zadanie dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Jednostki MIKRO: * spółki akcyjne, * […]

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZEZNANIU PODATKOWYM!

Rząd planuje wprowadzić nowy projekt, który będzie umożliwia sporządzenie przez spółki uproszczonych sprawozdań finansowych obejmujących tylko podstawowe informacje w bilansie oraz rachunków zysków i strat. Nowelizacja ustawy ma za zadanie dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Jednostki MIKRO: * spółki akcyjne, * […]

rachunek-zyskow

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Często zastanawiając się nad naszym życiem robimy analizę tego, co zyskaliśmy, a co straciliśmy. Właśnie tak samo przedsiębiorca prowadzący własną działalność robi rachunek zysków i strat osiągniętych w określonym czasie. W tym jednak drugim przypadku chodzi o sprawozdanie informujące o finansowej sytuacji firmy. Polega to na bardziej szczegółowej analizie bilansu wskazującego na strukturę ekonomiczną i […]

Nie masz certyfikatu księgowego, a chcesz prowadzić biuro rachunkowe? Sprawdź czy możesz!

Chciałbyś otworzyć biuro rachunkowe, jednak nie masz certyfikatu księgowego? Boisz się, że ten fakt zburzy wszystkie Twoje plany? Dowiedz się, czy Twoje plany mogą zostać zrealizowane. Możesz pod warunkiem, że w Twoim biurze będą odpowiednie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać: 1) przedsiębiorcy […]

o-pelnomocnictwie

ZASADY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuację, że musimy skorzystać z pomocy pełnomocnika. Zasady dotyczące pełnomocnictwa regulowane są przez Kodeks Cywilny oraz Kodeks postępowania Cywilnego. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Tutaj pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Liczba osób mogących być pełnomocnikiem przed organami administracji publicznej nie jest więc ograniczona. Pełnomocnikiem nie musi być […]

DOTACJE 2014-2020 dla polskich przedsiębiorstw!

Przedsiębiorstwa mogą już ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Jest to duża szansa dla polskich przedsiębiorstw, która może zapewnić znaczny rozwój firm, a przy tym wzrost gospodarczy. Ważne jest, aby dobrze wykorzystać unijne pieniądze, położyć nacisk na inwestycje oraz zwiększyć konkurencyjność Polski na rynku europejskim. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie z PO Inteligentny […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28