Informacje

CHCESZ OTWORZYĆ FIRMĘ? PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Każdy, kto planuje założenie własnej działalności gospodarczej musi liczyć się z tym, że czeka go długa droga złożona z ważnych decyzji, które musi podjąć. Istotne jest to, aby nie były one podejmowane pochopnie, ale przemyślane. Warto więc zapoznać się z niektórymi z tych decyzji, aby przygotować się i wybrać jak najkorzystniejszą opcję. 9 SPRAW DO […]

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Amortyzacją środków trwałych nazywamy  zużycie środka trwałego. Środek trwały stanowi własność lub współwłasność podatnika, jego okres użytkowania jest dłuższy niż rok, jest sprawny w momencie przyjęcia do eksploatacji, posiada rzeczowy charakter oraz musi być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Środki trwałe należy ująć w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie później niż […]

ROZLICZANIE VAT METODĄ KASOWĄ 2014 r.

Metoda kasowa może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ VAT należny wykazywany jest znacznie później niż przy rozliczaniu VAT według zasady ogólnej. Do tej pory metoda ta była mało znana, jednak wprowadzone zmiany może zwiększą jej popularność. Wybierając kasową metodę rozliczania VAT nie musisz wypełniać nic poza złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Tam podajesz informacje, że […]

doradztwo-ksiegowe

RAPORTY MIESIĘCZNE – księgowanie

W Polsce przedsiębiorcy najchętniej wybierają w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym księgę przychodów i rozchodów. W dobie kryzysu, gdy firmy muszą ciąć koszty ważne jest dla nich, aby jak najwięcej móc zrobić samodzielnie. I tutaj właśnie w księgowaniu podejmują wyzwanie. Jednak często pojawiają się wątpliwości dotyczące księgowości […]

RODZAJE INWENTARYZACJI

1. SPIS Z NATURY → dokonują go członkowie komisji inwentaryzacyjnej. W jego zakres wchodzą możliwe do obejrzenia środki trwałe, rzeczowe składniki majątku obrotowego, środki pieniężne w kasie oraz papiery wartościowe. W skład inwentaryzacji droga spisu wchodzą także znajdujące się w jednostce składniki aktywów, które są własnością innych jednostek (powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania). […]

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacją nazywamy czynności rachunkowe, które na celu zobrazowanie sytuacji składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Polega ona na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z ewidencji księgowej. POWODY RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH: – zmiana naturalnych cech przedmiotów – błędy […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28