Informacje

CERTYFIKOWANY KSIĘGOWY PRZYGOTUJ DOKUMENTY!

Planujesz zostać certyfikowanym księgowym? To bardzo ambitne plany, które będą kosztować Cię dużego wysiłku. Jednak pamiętaj, ogromny trud – satysfakcja gwarantowana. Nie poddawaj się więc i przygotuj odpowiednie dokumenty, aby w przyszłości móc pochwalić się tytułem „certyfikowanego księgowego”. Dokumenty te składasz do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów: 1. wniosek o wydanie certyfikatu księgowego 2. zaświadczenie z […]

BĄDŹ CERTYFIKOWANYM KSIĘGOWYM

Każdy kto prowadzi własną działalność wie, że konieczne jest w niej prowadzenie ksiąg rachunkowych. Może to robić osoba pracująca w firmie, ale także ktoś z zewnątrz. Ważne jest jednak, aby za wszystko odpowiadała osoba kompetentna, której usługi będą na jak najwyższym poziomie. Kto może prowadzić księgi rachunkowe? 1. osoby fizyczne, które posiadają odpowiednie uprawnienia w […]

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów pozwala na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Prowadzą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym, jeżeli nie przekroczyli określonego limitu. KpiR precyzowana jest przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób […]

Przejrzysta sytuacja firmy – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe musi być bardzo dokładnie i precyzyjnie zrobione, gdyż to właśnie ono dostarcza pełnego obrazu o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dokument ten zawiera dane liczbowe, które w sposób przejrzysty mówią o majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki. Powinno być ono sporządzone w języku i walucie polskiej, według określonych terminów i zasad zgodnych z ustawą o […]

uproszczona_ksiegowosc

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość uproszczona jest zestawem podstawowych zasad gromadzenia danych finansowych. Wymyśliły go władze skarbowe, aby łatwiej udało się określić zobowiązania podatkowe przez małych przedsiębiorców. Najważniejszym zadaniem tej formy księgowości jest obliczenie podatku. Prowadzą ją małe przedsiębiorstwa, którym prowadzenie pełnej księgowości jest niepotrzebne, gdyż jest ona procesem skomplikowanym i bardzo kosztownym. Formy uproszczonej księgowości: KARTA PODATKOWA – […]

ksiegowosc-pelna

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ = DOKŁADNA KSIĘGOWOŚĆ Pełna księgowość jest bardziej precyzyjna od księgowości uproszczonej, bo zapisuje wszystkie zdarzenia gospodarcze. Głównym zadaniem prowadzenia tego typu księgowości jest kontrola i analiza sytuacji firmy obecnie, a także biorąc pod uwagę wcześniejsze okresy.Dzięki prowadzeniu księgowości możemy w łatwy sposób obliczyć podatek oraz dowiedzieć się w jakiej sytuacji finansowej jest nasze przedsiębiorstwo. […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28