Informacje

księgowa w firmie

Czy warto być księgową?

Księgowość powinna być prawidłowo prowadzona przez przez każdego przedsiębiorcę, który posiada swoją firmę. Jest ona bowiem głównym źródłem informacji z prowadzonej działalności. Wszystkie obowiązki, które zostają na przedsiębiorcę nałożone przepisami prawa, muszą zostać wykonane terminowo oraz zgodnie z tym, co zostało zawarte w przepisach. Wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, aczkolwiek można zauważyć, […]

pomoc-podatkowa

Podatki PIT oraz CIT na nowych zasadach

Nowelizacje ustaw o podatku PIT oraz CIT mają zacząć obowiązywać w najbliższych dniach. Zmiany w PIT oraz CIT: – wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości oraz rocznego limitu kwotowego w wysokości 100 000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą – […]

efektywnosc-firmy

O efektywności ekonomicznej.

Celem efektywności ekonomicznej jest uzyskanie określonego efekty przy jak najmniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Działania mają również za zadanie osiągnąć najlepszy rezultat przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów. Efektywność ekonomiczna obejmuje zarówno małe przedsiębiorstwa jak i gospodarkę całego kraju. Wyróżniamy trzy podejścia efektywności: – podejście celowościowe – ocena efektywności dotyczy przede wszystkim stopnia realizacji założonego celu, a […]

uslugi-podatkowe

Obsługa podatkowa

Zadbaj o księgowość firmy – rzetelne informacje! *** Nie wszyscy przedsiębiorcy są w stanie samodzielnie wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego. Wielu właścicieli firm nie ma czasu na aktualizowanie swojej wiedzy na temat ciągłych nowelizacji, a to jest podstawą do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na samodzielne […]

ksiegowosc

Stosunek cywilnoprawny

Stosunek cywilnoprawny to stosunek regulowany przepisami prawa cywilnego. Możemy wyróżnić proste stosunki cywilnoprawne, w których jedna ze stron jest zobowiązana a druga uprawniona. Istnieją również stosunki, w których obie strony stosunku są jednocześnie uprawnione oraz zobowiązane, czego przykładem jest umowa sprzedaży. Stosunki cywilnoprawne charakteryzują się równorzędnością oraz autonomią stron, interesami stron chronionymi prawem sądu oraz […]

placenie-podatkow

Płatnik

Kim jest płatnik? Tym pojęciem określamy osobę fizyczną dokonującą zapłaty lub zobowiązaną do jej dokonania. Płatnik podatku to podmiot obowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia należnego podatku w wyznaczonym terminie. Opłata ma zostać zrealizowana na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego. Jeżeli mówimy o podatku dochodowym od osób fizycznych to płatnikiem podatku jest zakład pracy podatnika […]