Informacje

Zerowa deklaracja VAT

Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do składania okresowych deklaracji rozliczeniowych za okresy miesięczne bądź okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w danym okresie rozliczeniowym. O ile w okresie tym przedsiębiorca dokonywał transakcji w zakresie podatku od towarów i usług wówczas nie budzi to żadnych kontrowersji, co jednak z zerową deklaracją VAT? […]

tania-ksiegowosc

Księgowość w spółce z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. komandytowa stanowi połączenie dwóch rodzajów spółek, To coraz popularniejsza forma prowadzenia firmy. Jest to spółka osobowa, która zostaje założona przez co najmniej dwie osoby – fizyczne lub/i prawne. Jedna z nich pełni rolę komandytariusza a druga komplementariusza. Właściciele firm zobowiązani są do prowadzenia księgowości. Forma jest uzależniona od rodzaju spółki oraz wielkości […]

umowa-z-biurem-ksiegowym

Współpraca z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym okazuje się rozsądnym rozwiązaniem zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw. Pozwala to właścicielowi firmy na bezpieczne wywiązywanie się z obowiązków księgowych oraz podatkowych. Przedsiębiorca ma możliwość skoncentrowania swojej uwagi na rozwoju działalności nie obawiając się o sprawy księgowe. Pomoc biura rachunkowego to ogromna pomoc dla właścicieli firm! Podczas nawiązywania […]

podatek

Możliwe zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych

Planowane są zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Zmiany mają umożliwić: – uszczelnienie przepisów podatkowych; – zminimalizowanie działań mających na celu niezgodną z prawem optymalizację podatkową; Resort Finansów zapowiedział, że opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym będzie dotyczyło budynków, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte […]

Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym definiowane jest jako rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, których nie zalicza się do środków trwałych. W ewidencji należy ujmować wyposażenie, które stanowią urządzenia i sprzęt biurowy, jednak koszt nabycia danego przedmiotu powinien przewyższać kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosić maksymalnie rok. Składniki majątku, […]

prowadzenie-ksiegowosci

Definicja kont księgowych

Konta księgowe są narzędziami rachunkowości, których celem jest służenie prawidłowemu księgowaniu operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym. Każde konto księgowe powinno posiadać swój numer, a także nazwę, pod którą można ją znaleźć w Zakładowym Planie Kont danej firmy. Konto księgowe jest zbudowane z dwóch stron, a mianowicie ze strony debetowej oraz kredytowej. Na kontach księgowych należy […]