Informacje

rejestr VAT

Kiedy grozi wykreślenie z VAT

Najnowsze zmiany w VAT sprawiły, że wielu przedsiębiorców musi liczyć się z możliwością wykreślenia ich z rejestru VAT. Komu to grozi? Wykreślony z rejestru VAT może zostać podatnik, który: – zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy, jeżeli podczas zawieszenia wykonywał czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług takich jak świadczenie usług […]

ksiegowosc

Niższe składki ZUS dla nowych firm

Ostatnio coraz częściej słyszy się o projekcie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który ma wydłużyć preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą z 2 do 3 lat. W tym momencie okres preferencyjny wynosi 2 lata. Zdarza się, że przedsiębiorcy podejmują decyduję o rezygnacji już […]

niższa stawka CIT tylko 15%

Niższa stawka CIT?- Kto z niej nie skorzysta?

Od 1 stycznia 2017 roku polscy przedsiębiorcy mogą korzystać, z obniżanej z 19% na 15%, stawki CIT. Przepisy ustawy o CIT umożliwiają podatnikom korzystanie z nowej stawki w roku, w którym rozpoczęli oni prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy te są jednak dwojako interpretowane, a kwestia tego kto może korzystać z nowej stawki, okazała się być sporna […]

Jak udowodnić wykonanie usługi, gdy klient nie chce za nią zapłacić?

Na rynku jest coraz więcej dłużników. Bardzo często jest tak, że wyświadczysz szereg usług, za które klient nagle nie planuje zapłacić. Jak w takiej sytuacji udowodnić, że wykonałeś określone zlecenie i co najważniejsze jak uzyskać należne Ci pieniądze? Główny dowód za wykonanie pracy stanowi poświadczenie, czyli dokument, którego wystawcą nie jest wykonawca. Dokument ten potwierdza […]

Wzrosło minimalne wynagrodzenie!

Wzrosło minimalne wynagrodzenie!

Jak poinformowało Ministerstwo Pracy oraz Polityki Socjalnej, już od 1 stycznia 2016 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowie o pracę nie może być niższe niż 1850 złotych. W porównaniu do roku poprzedniego, kwota ta wzrosła aż o 100 zł. Oznacza to, iż każdy pracownik zarabiający tzw. najniższą krajową do ręki otrzyma około 1355 […]

Zatrudnianie młodocianych pracowników

W art. 190 Kodeksu pracy szczegółowo określone jest zatrudnianie młodocianych pracowników. Młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione w Polsce. W przypadku zatrudniania młodocianych pracowników przedsiębiorca musi spełniać szereg wymagań. Młodociany pracownik w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może […]