Informacje

ksiegowosc

Stosunek cywilnoprawny

Stosunek cywilnoprawny to stosunek regulowany przepisami prawa cywilnego. Możemy wyróżnić proste stosunki cywilnoprawne, w których jedna ze stron jest zobowiązana a druga uprawniona. Istnieją również stosunki, w których obie strony stosunku są jednocześnie uprawnione oraz zobowiązane, czego przykładem jest umowa sprzedaży. Stosunki cywilnoprawne charakteryzują się równorzędnością oraz autonomią stron, interesami stron chronionymi prawem sądu oraz […]

placenie-podatkow

Płatnik

Kim jest płatnik? Tym pojęciem określamy osobę fizyczną dokonującą zapłaty lub zobowiązaną do jej dokonania. Płatnik podatku to podmiot obowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia należnego podatku w wyznaczonym terminie. Opłata ma zostać zrealizowana na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego. Jeżeli mówimy o podatku dochodowym od osób fizycznych to płatnikiem podatku jest zakład pracy podatnika […]

biuro-ksiegowe

Podpisz umowę z biurem księgowym

Wielu przedsiębiorców decyduje się na nawiązanie współpracy z biurem księgowym. Istotne jest podpisanie właściwej umowy, na której opierała się będzie cała współpraca. Co powinna zawierać umowa? – zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe m.in.: * wypełnianie deklaracji podatkowych * sporządzanie deklaracji w celu rozliczenia podatku VAT * pomoc w optymalizacji kosztów firmy * prowadzenie działu […]

faktury-VAT

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a faktura VAT

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki, które pozwalają mu skorzystać ze zwolnienia z kasy wówczas sprzedaż tą może rejestrować na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży bądź wyciągu bankowego. Co ważne, dzienna ewidencja sprzedaży, aby była traktowana jako obowiązujący dokument musi posiadać ponumerowane strony, […]

lekarskie-zwolnienia-online

Od 2018 roku obowiązywać będą tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od lipca 2018 roku nie będzie można już przedstawić papierowego zwolnienia lekarskiego. Zostaną one zastąpione zwolnieniami w formie elektronicznej. Celem tego rozwiązania jest usprawnienie pracy lekarzy i przedsiębiorcom oraz ułatwienie życia pracownikom. Zmiany obejmą wszystkich płatników. Zwolnienia będą wystawiane za pomocą funkcji dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub w niektórych aplikacjach gabinetowych. Jak to […]

rejestr VAT

Kiedy grozi wykreślenie z VAT

Najnowsze zmiany w VAT sprawiły, że wielu przedsiębiorców musi liczyć się z możliwością wykreślenia ich z rejestru VAT. Komu to grozi? Wykreślony z rejestru VAT może zostać podatnik, który: – zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy, jeżeli podczas zawieszenia wykonywał czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług takich jak świadczenie usług […]