Informacje

uproszczona-ksiegowosc

W jakich spółkach można prowadzić uproszczoną księgowość?

Możliwość stosowania uproszczonych form księgowości dotyczy niestety mniejszej ilości przedsiębiorstw. Wielu firmom skorzystanie z uproszczonej rachunkowości, uniemożliwiają wysokie dochody lub forma prawna. Oznacza to, że pełną księgowość stosować muszą: – spółki kapitałowe, czyli spółka z o.o. oraz akcyjna, – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, – wszystkie pozostałe spółki do czasu przekroczenia limitu księgowego. Do pozostałych spółek […]

forma-ksiegowosci

Prowadzenie księgowości – forma tabelaryczna

Eksperci od prowadzenia księgowości mają do dyspozycji wiele form i technik. Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane mogą być za pomocą tradycyjnej metody ręcznej, bądź nowocześniejszej maszynowej oraz komputerowej. W tym wpisie poznasz bliżej jedną z ręcznych form prowadzenia księgowości, a mianowicie formę tabelaryczną. Często mówi się, że jest to tzw. “amerykanka”. Głównym zadaniem jest tutaj […]

rachunek-w-banku

Jakie rachunki bankowe może prowadzić firma?

W ramach przypomnienia – więcej o księgowości! Wielu przedsiębiorców zgłasza się do nas z zapytaniem na temat obowiązku prowadzenia rachunku bankowego firmy. Nie zawsze jest to obowiązek, lecz mimo to częstą praktyką jest zakładanie rachunku firmowego. Nie koniecznie musi być to tylko jeden typ rachunku, otwierany w celu prowadzenia rozliczeń z kontrahentami i urzędami. Może to […]

Zobowiązani do posiadania VAT UE

Zobowiązani do posiadania VAT UE

Poza zgłoszeniem płatnika VAT, przedsiębiorstwa mogą posiadać także zgłoszenie do VAT UE. VAT UE jest unijnym odpowiednikiem polskiego VAT. Trochę podobnie jak w przypadku polskiego VAT, do uzyskania VAT UE zobowiązani są: 1. czynni podatnicy VAT (zgłoszeni do VAT PL), którzy prowadzą wewnątrzwspólnotową wymianę towarów, 2. bierni podatnicy VAT (nie muszą być zgłoszeni jako płatnicy […]

Przebitkowa forma księgowości

Księgowość prowadzić możemy techniką tradycyjną oraz komputerową. Z technik tradycyjnych wyróżniamy formę tabelaryczną, formę rejestrową oraz przebitkową. Tym razem wpis poświęcę ostatniej z wymienionych – formie przebitkowej. Na czym ona polega? Następuję tu księgowanie przez kalkę, czyli przebitkowo. Na kartach kontowych jest dokonywany zapis oryginalny (systematyczny), natomiast przez kalkę na dzienniku dokonuje się zapisu skopiowanego, […]

dokumentacja-firmy

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Prowadząc firmę, przez Twoje ręce przechodzi szereg różnego rodzaju dokumentów. Faktury, czeki, paragony, listy obecności pracownika itd. Gromadzenie dokumentacji księgowej jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Sposób oraz czas, przez który muszą być magazynowe, warunkują odpowiednie ustawy, a za niewywiązanie się z poszczególnych wymagań, co na pewno wykaże kontrola, grożą poważne konsekwencje prawne. W większości przypadków akta […]