Informacje

Jak udowodnić wykonanie usługi, gdy klient nie chce za nią zapłacić?

Na rynku jest coraz więcej dłużników. Bardzo często jest tak, że wyświadczysz szereg usług, za które klient nagle nie planuje zapłacić. Jak w takiej sytuacji udowodnić, że wykonałeś określone zlecenie i co najważniejsze jak uzyskać należne Ci pieniądze? Główny dowód za wykonanie pracy stanowi poświadczenie, czyli dokument, którego wystawcą nie jest wykonawca. Dokument ten potwierdza […]

wynagrodzenie

Wzrosło minimalne wynagrodzenie!

Jak poinformowało Ministerstwo Pracy oraz Polityki Socjalnej, już od 1 stycznia 2016 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowie o pracę nie może być niższe niż 1850 złotych. W porównaniu do roku poprzedniego, kwota ta wzrosła aż o 100 zł. Oznacza to, iż każdy pracownik zarabiający tzw. najniższą krajową do ręki otrzyma około 1355 […]

Zatrudnianie młodocianych pracowników

W art. 190 Kodeksu pracy szczegółowo określone jest zatrudnianie młodocianych pracowników. Młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione w Polsce. W przypadku zatrudniania młodocianych pracowników przedsiębiorca musi spełniać szereg wymagań. Młodociany pracownik w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może […]

Przedstawiciel podatkowy

Funkcję przedstawiciela podatkowego może pełnić podmiot, który spełni szereg określonych wymagań zawartych w przepisach ustawy o VAT. Zgodnie z tą ustawą przedstawicielem podatkowym jest podmiot, którego zadaniem jest pomoc podatnikowi nieposiadającemu rezydencji w państwie, w którym następuje opodatkowanie. Pomoc przedstawiciela podatkowego dotyczy głównie rozliczenia z podatku należnego w danym państwie należącym do Unii Europejskiej. Podmiot […]

Biura rachunkowe, a odpowiedzialność za rozliczenia

Biura rachunkowe, a odpowiedzialność za rozliczenia

Wiele osób pyta nas o to, czy przekazanie firmowej dokumentacji biuru rachunkowemu zwalnia nas z odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane rozliczenia. Niestety nie. Mimo zastosowanego outsourcingu to my jesteśmy w pełni odpowiedzialni za skutki błędów popełnionych przez biura. Taką nieprawidłowością może być np. nieterminowe dokonanie wpłat podatków, obniżenie zobowiązań bądź zawyżenie VAT-u. Biuro rachunkowe nie bierze […]

dokumenty księgowe

Najważniejsza dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa to w firmie najważniejsze co może być. To na jej podstawie dokonuje się ewidencji księgowej. To ona pośrednio pozwala określać stan finansowy i pomaga w podejmowaniu słusznych decyzji gospodarczych. Najważniejszym dokumentem w firmie bywa sprawozdanie finansowe, sporządzane i składane pod koniec każdego roku obrachunkowego. Kolejnymi ważnymi dokumentami są składające się na nie: bilans, […]