Informacje

podatek akcyza

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy, czyli tak zwana akcyza to pośrednia forma opodatkowania nakładana na część towarów, tak aby ograniczyć ich spożycie. Do takich wyrobów należy między innymi alkohol i wyroby tytoniowe.Akcyza nakładana jest również na energie elektryczną oraz kopaliny. Do podatników tej formy podatków należą bezpośredni nabywcy powyższych produktów. Główne cele podatku akcyzowego: -cel fiskalny- zwiększenie wpływów […]

kredyt

Kredyt i jego rodzaje

Zaufaj nam i zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki naszej pomocy!  Prowadząc firmę niejednokrotnie są potrzebne dodatkowe fundusze. Nie zawsze bowiem wystarczają kapitały własne przedsiębiorstwa i wtedy trzeba skorzystać ze źródeł zewnętrznych. Jednym z takich źródeł jest kredyt. Kredyt to umowa na której mocy kredytodawca zobowiązuje się udostępnić środki pieniężne na dany okres czasu, zawarty w […]

VAT i akcyza

Do podatków konsumpcyjnych zalicza się VAT i akcyzę. Niestety zobowiązania z tego tytułu nie dotyczą tylko konsumentów. Nawet przedsiębiorcy muszą prowadzić rozliczenia z tych podatków. Jest więc to dodatkowy obowiązek podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. VAT inaczej zwany też PTU, dotyczy towarów i usług. Do rozliczania się z niego zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy przekroczyli […]

o-technikach-ksiegowosci

Techniki księgowości

Księgowość polega na ewidencjonowaniu zachodzących w firmach operacji gospodarczych. Ewidencja ta może być prowadzona zarówno w technice ręcznej, jak również w technice maszynowej i komputerowej. Do technik tradycyjnych zalicza się następujące formy: – formę tabelaryczną, zwaną również amerykanką. Polega ona na prowadzeniu księgi, będącej połączeniem dziennika i zbioru kont syntetycznych tzw. „księga dziennik-główna”. – formę […]

biuro rachunkowe

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Outsourcing księgowy cieszy się ogromną popularnością. Jest to wariant idealny dla przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia firmowej księgowości w formie pełnej. Skorzystanie z usług biur rachunkowych niweluje konieczność etatowego zatrudnienia księgowego, które wiąże się z szeregiem dodatkowych opłat, jakie stanowią jego składki ubezpieczeniowe, wyposażenie jego miejsca pracy itd. Na rynku nie brak jednak niekompetentnych jednostek, które […]

rodzaje faktur

Jakie są rodzaje faktur?

Faktura to dowód dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Zostaje wystawiony przez dostawcę. Otrzymuje ją odbiorca. Ważne jest, aby faktura została wystawiona nie później niż siódmego dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. WYJĄTEK: Wyjątek stanowi faktura zaliczkowa, którą wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy lub w przypadku gdy przepisy […]