Informacje

prowadzenie-ksiegowosci

Księgowość spółek jawnych, cywilnych i partnerskich

Księgowość można prowadzić na różne sposoby. Jednym z nich jest pełna rachunkowość, którą spotyka się w spółkach akcyjnych czy spółkach z o.o.. Oprócz tej formy księgowości dopuszcza się stosowanie księgowości uproszczonej. Jest ona dostępna dla stosunkowo małego grona przedsiębiorców. Należą do niego właściciele spółek jawnych, partnerskich, cywilnych oraz jednoosobowi przedsiębiorcy. Chociaż w wymienionych typach spółek […]

podatek CIT

Podatek CIT

CIT jest podatkiem, który bezpośrednio obciąża dochody osiągane przez osoby prawne. Do podatników tego podatku zalicza się wszystkie osoby prawne wraz ze spółkami kapitałowymi w organizacji oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi. Warto pamiętać, iż podmiotami muszącymi opłacać tego podatek są również jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej. Wyłączeniem są jedynie spółki które nie posiadają zdolności do czynności […]

ksiegowosc

Konta syntetyczne

System ewidencji możemy podzielić na konta syntetyczne i konta analityczne. Dzisiaj omawiamy: KONTA SYNTETYCZNE Zwane są one również kontami głównymi. Są to konta bilansowe i wynikowe objęte wykazem w zakładowym planie kont danej jednostki. Ujmuje się w nich zbiorcze zapisy operacji dotyczących całych grup środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia. Z kont syntetycznych uzyskać możemy […]

uproszczona-ksiegowosc

W jakich spółkach można prowadzić uproszczoną księgowość?

Możliwość stosowania uproszczonych form księgowości dotyczy niestety mniejszej ilości przedsiębiorstw. Wielu firmom skorzystanie z uproszczonej rachunkowości, uniemożliwiają wysokie dochody lub forma prawna. Oznacza to, że pełną księgowość stosować muszą: – spółki kapitałowe, czyli spółka z o.o. oraz akcyjna, – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, – wszystkie pozostałe spółki do czasu przekroczenia limitu księgowego. Do pozostałych spółek […]

forma-ksiegowosci

Prowadzenie księgowości – forma tabelaryczna

Eksperci od prowadzenia księgowości mają do dyspozycji wiele form i technik. Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane mogą być za pomocą tradycyjnej metody ręcznej, bądź nowocześniejszej maszynowej oraz komputerowej. W tym wpisie poznasz bliżej jedną z ręcznych form prowadzenia księgowości, a mianowicie formę tabelaryczną. Często mówi się, że jest to tzw. “amerykanka”. Głównym zadaniem jest tutaj […]

rachunek-w-banku

Jakie rachunki bankowe może prowadzić firma?

W ramach przypomnienia – więcej o księgowości! Wielu przedsiębiorców zgłasza się do nas z zapytaniem na temat obowiązku prowadzenia rachunku bankowego firmy. Nie zawsze jest to obowiązek, lecz mimo to częstą praktyką jest zakładanie rachunku firmowego. Nie koniecznie musi być to tylko jeden typ rachunku, otwierany w celu prowadzenia rozliczeń z kontrahentami i urzędami. Może to […]