Informacje

podatek detaliczny

Podatek detaliczny

Zaczął obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej. Co zostanie opodatkowane? Nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł miesięcznie. Co wchodzi w skład sumy? – należności ze sprzedaży; – zaliczki; – raty; – zadatki; – przedpłaty; Kwota nie zawiera należnego VAT. Celem wprowadzenia podatku już zrównanie szans między małymi przedsiębiorcami a gigantycznymi firmami handlowymi oraz […]

podatki-od-nieruchomosci

Podatek od nieruchomości 2017 – stawki

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości pozostaną bez zmian. W dzisiejszym artykule przedstawimy górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Od czego zależy wysokość podatku? Podatek określany jest przez rade gminy w drodze uchwały. Podatek od gruntów: – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i […]

ksiegowanie-firmy

System księgowości firmy

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą zobowiązani są do wdrażania w swojej firmie systemu księgowości. Może on przybierać postać bardziej złożoną w przypadku pełnej księgowości lub ograniczać się tylko do rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego. W przypadku uproszczonych form księgowości podmiot gospodarczy nie ma do wykonania wielu obowiązków co umożliwia mu samodzielnie koordynowanie wszystkich rozliczeń firmy. […]

spadek wieku emerytalnego

W 2017 roku obniżenie wieku emerytalnego!

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek dotyczący przejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Obecnie wiek ten wynosi 67 lat i dotyczy obu płci. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 października przyszłego roku. Rząd obrał sobie do zrealizowania wiele celów. Jednym z nich jest także uszczelnienie systemu podatkowego oraz […]

faktura - usługi księgowe

Faktury

Faktura jest dokumentem sprzedaży, który informuje o dokonanej transakcji. Na jego podstawie potwierdza się sprzedaż towarów oraz wykonywanie usługi na terytorium danego kraju, jak również poza jego granicami. Istnieje możliwość wystawienia faktury w formie zarówno elektronicznej jak i tradycyjnej. Informacje w fakturze: – dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia – strony kupna-sprzedaży: sprzedawca i nabywca […]

doradztwo-ksiegowe

Pełnomocnik ogólny od lipca!

Od lipca bieżącego roku będziemy mieli możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego do spraw podatkowych. Można to zrobić na pewien czas lub bezterminowo. Zlikwidowana została konieczność dołączenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Umocowanie pełnomocnictwa będzie mogło zostać sprawdzone przez organ podatkowy za pośrednictwem internetu. Będzie on składany w wersji elektronicznej. Urzędowy wzór […]