Informacje

Zobowiązani do posiadania VAT UE

Zobowiązani do posiadania VAT UE

Poza zgłoszeniem płatnika VAT, przedsiębiorstwa mogą posiadać także zgłoszenie do VAT UE. VAT UE jest unijnym odpowiednikiem polskiego VAT. Trochę podobnie jak w przypadku polskiego VAT, do uzyskania VAT UE zobowiązani są: 1. czynni podatnicy VAT (zgłoszeni do VAT PL), którzy prowadzą wewnątrzwspólnotową wymianę towarów, 2. bierni podatnicy VAT (nie muszą być zgłoszeni jako płatnicy […]

Przebitkowa forma księgowości

Księgowość prowadzić możemy techniką tradycyjną oraz komputerową. Z technik tradycyjnych wyróżniamy formę tabelaryczną, formę rejestrową oraz przebitkową. Tym razem wpis poświęcę ostatniej z wymienionych – formie przebitkowej. Na czym ona polega? Następuję tu księgowanie przez kalkę, czyli przebitkowo. Na kartach kontowych jest dokonywany zapis oryginalny (systematyczny), natomiast przez kalkę na dzienniku dokonuje się zapisu skopiowanego, […]

dokumentacja-firmy

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Prowadząc firmę, przez Twoje ręce przechodzi szereg różnego rodzaju dokumentów. Faktury, czeki, paragony, listy obecności pracownika itd. Gromadzenie dokumentacji księgowej jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Sposób oraz czas, przez który muszą być magazynowe, warunkują odpowiednie ustawy, a za niewywiązanie się z poszczególnych wymagań, co na pewno wykaże kontrola, grożą poważne konsekwencje prawne. W większości przypadków akta […]

finansowanie-firmy

Forfaiting

Forfaiting to jedna z metod finansowania działalności przedsiębiorstwa, polegająca na wykupie wierzytelności przez forfaitera od forfaitysty. Forfaiter (importer) to wyspecjalizowana instytucja finansowa, nabywająca od forfaitysty wierzytelności handlowe lub wekslowe lub leasingowe pobierając za to wynagrodzenie płatne w formie odsetek dyskontowych. Poprzez umowę forfaitingu bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. Natomiast forfaitysta (eksporter) jest podmiotem gospodarczym, […]

prowadzenie-ksiegowosci

Upoważnieni do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Dopiero planujesz założyć swoją firmę, ale nie wiesz jeszcze jak to zrobić? Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszym artykułem!   Prawo nie zakazuje przedsiębiorcom korzystania z usług innych podmiotów w zakresie prowadzenia ich księgowości. Firmy świadczące takie usługi to najczęściej biura rachunkowe lub prywatna działalność księgowej. Jeżeli prowadzeniem księgowości nie zajmuje się sam przedsiębiorca […]

prowadzenie-ksiegowości

Czym różni się księgowość uproszczona od księgowości pełnej?

Wiemy, że prowadząc działalność gospodarczą musimy prowadzić księgowość, która może mieć postać pełną lub uproszczoną. Jakie są więc ich różnice? Najprościej ujmując, te dwa sposoby opodatkowania różnią się między sobą sposobem prowadzenia ksiąg handlowych. Wypierając, należy podjąć rozsądną i świadomą decyzję. Czasem nie warto stawiać na łatwiznę. Uproszczona księgowość jest nieskomplikowana. Idealnie nadaje się do prowadzenia […]