Informacje

VAT i akcyza

Do podatków konsumpcyjnych zalicza się VAT i akcyzę. Niestety zobowiązania z tego tytułu nie dotyczą tylko konsumentów. Nawet przedsiębiorcy muszą prowadzić rozliczenia z tych podatków. Jest więc to dodatkowy obowiązek podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. VAT inaczej zwany też PTU, dotyczy towarów i usług. Do rozliczania się z niego zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy przekroczyli […]

o-technikach-ksiegowosci

Techniki księgowości

Księgowość polega na ewidencjonowaniu zachodzących w firmach operacji gospodarczych. Ewidencja ta może być prowadzona zarówno w technice ręcznej, jak również w technice maszynowej i komputerowej. Do technik tradycyjnych zalicza się następujące formy: – formę tabelaryczną, zwaną również amerykanką. Polega ona na prowadzeniu księgi, będącej połączeniem dziennika i zbioru kont syntetycznych tzw. „księga dziennik-główna”. – formę […]

biuro rachunkowe

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Outsourcing księgowy cieszy się ogromną popularnością. Jest to wariant idealny dla przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia firmowej księgowości w formie pełnej. Skorzystanie z usług biur rachunkowych niweluje konieczność etatowego zatrudnienia księgowego, które wiąże się z szeregiem dodatkowych opłat, jakie stanowią jego składki ubezpieczeniowe, wyposażenie jego miejsca pracy itd. Na rynku nie brak jednak niekompetentnych jednostek, które […]

rodzaje faktur

Jakie są rodzaje faktur?

Faktura to dowód dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Zostaje wystawiony przez dostawcę. Otrzymuje ją odbiorca. Ważne jest, aby faktura została wystawiona nie później niż siódmego dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. WYJĄTEK: Wyjątek stanowi faktura zaliczkowa, którą wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy lub w przypadku gdy przepisy […]

podatek detaliczny

Podatek detaliczny

Zaczął obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej. Co zostanie opodatkowane? Nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł miesięcznie. Co wchodzi w skład sumy? – należności ze sprzedaży; – zaliczki; – raty; – zadatki; – przedpłaty; Kwota nie zawiera należnego VAT. Celem wprowadzenia podatku już zrównanie szans między małymi przedsiębiorcami a gigantycznymi firmami handlowymi oraz […]

podatki-od-nieruchomosci

Podatek od nieruchomości 2017 – stawki

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości pozostaną bez zmian. W dzisiejszym artykule przedstawimy górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Od czego zależy wysokość podatku? Podatek określany jest przez rade gminy w drodze uchwały. Podatek od gruntów: – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i […]