Informacje

Biura rachunkowe, a odpowiedzialność za rozliczenia

Biura rachunkowe, a odpowiedzialność za rozliczenia

Wiele osób pyta nas o to, czy przekazanie firmowej dokumentacji biuru rachunkowemu zwalnia nas z odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane rozliczenia. Niestety nie. Mimo zastosowanego outsourcingu to my jesteśmy w pełni odpowiedzialni za skutki błędów popełnionych przez biura. Taką nieprawidłowością może być np. nieterminowe dokonanie wpłat podatków, obniżenie zobowiązań bądź zawyżenie VAT-u. Biuro rachunkowe nie bierze […]

dokumenty księgowe

Najważniejsza dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa to w firmie najważniejsze co może być. To na jej podstawie dokonuje się ewidencji księgowej. To ona pośrednio pozwala określać stan finansowy i pomaga w podejmowaniu słusznych decyzji gospodarczych. Najważniejszym dokumentem w firmie bywa sprawozdanie finansowe, sporządzane i składane pod koniec każdego roku obrachunkowego. Kolejnymi ważnymi dokumentami są składające się na nie: bilans, […]

prowadzenie-ksiegowosci

Księgowość spółek jawnych, cywilnych i partnerskich

Księgowość można prowadzić na różne sposoby. Jednym z nich jest pełna rachunkowość, którą spotyka się w spółkach akcyjnych czy spółkach z o.o.. Oprócz tej formy księgowości dopuszcza się stosowanie księgowości uproszczonej. Jest ona dostępna dla stosunkowo małego grona przedsiębiorców. Należą do niego właściciele spółek jawnych, partnerskich, cywilnych oraz jednoosobowi przedsiębiorcy. Chociaż w wymienionych typach spółek […]

podatek CIT

Podatek CIT

CIT jest podatkiem, który bezpośrednio obciąża dochody osiągane przez osoby prawne. Do podatników tego podatku zalicza się wszystkie osoby prawne wraz ze spółkami kapitałowymi w organizacji oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi. Warto pamiętać, iż podmiotami muszącymi opłacać tego podatek są również jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej. Wyłączeniem są jedynie spółki które nie posiadają zdolności do czynności […]

ksiegowosc

Konta syntetyczne

System ewidencji możemy podzielić na konta syntetyczne i konta analityczne. Dzisiaj omawiamy: KONTA SYNTETYCZNE Zwane są one również kontami głównymi. Są to konta bilansowe i wynikowe objęte wykazem w zakładowym planie kont danej jednostki. Ujmuje się w nich zbiorcze zapisy operacji dotyczących całych grup środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia. Z kont syntetycznych uzyskać możemy […]

uproszczona-ksiegowosc

W jakich spółkach można prowadzić uproszczoną księgowość?

Możliwość stosowania uproszczonych form księgowości dotyczy niestety mniejszej ilości przedsiębiorstw. Wielu firmom skorzystanie z uproszczonej rachunkowości, uniemożliwiają wysokie dochody lub forma prawna. Oznacza to, że pełną księgowość stosować muszą: – spółki kapitałowe, czyli spółka z o.o. oraz akcyjna, – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, – wszystkie pozostałe spółki do czasu przekroczenia limitu księgowego. Do pozostałych spółek […]