Informacje

miejsce składania PITu

PIT w odpowiednim miejscu!

Od stycznia bieżacego roku podatnicy muszą stosować się do nowych zmian w kwestii miejsca składania rozliczeń PIT. W głównej mierze przepisu dotkną przedsiębiorców opłacających VAT. Nowe przepisy podatkowe nakładają obowiązek rozliczania VAT-u w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania VAT-owca w przypadku osób fizycznych oraz ze względu na siedzibę firmy dla osób prawnych i […]

deklaracja ZUS DRA

ZUS DRA – nowy wzór od 1 kwietnia!

Od kwietnia bieżącego roku zaczął obowiązywać nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W formularzu zmieniło się to, że został dostosowany do możliwości wykazywania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego, finansowanej z budżetu państwa. Nowa deklaracja została zmodyfikowana w bloku V w polu 04. Ta zmiana pozwala na to, że płatnicy wyrównujący zasiłki macierzyńskie […]

zarobki kobiet

Nierówne zarobki – kobiety a mężczyźni

Badania i statystyki jednoznacznie wskazują – kobiety w Unii Europejskiej zarabiają aż o 16 % mniej za godzinę pracy niż mężczyźni. Najniższe wynagrodzenie zaobserwować można w miejscach, gdzie większość stanowią kobiety.   Zadziwiające jest, że aż 60 % absolwentów szkół wyższych to kobiety, natomiast by mogły one zarobić tyle samo co mężczyźni, powinny pracować aż […]

Nowelizacja Ordynacji podatkowej w 2016 roku

Celem nowelizacji Ordynacji podatkowej jest uproszczenie i racjonalizacja procedur podatkowych oraz poprawa efektywności ściągania należności podatkowych.

podatek CIT

15% podatku CIT od 2017 roku!

Powstał projekt ustawy, który zakłada, że mali podatnicy od 2017 roku będą płacić obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych – 15%. Sprawdź kogo dotyczy projekt ustawy!

skala podatkowa

Skala podatkowa w 2016 roku

Skala podatkowa w 2016 roku będzie taka sama jak w poprzednim, czyli nie ulegnie zmianie. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosić 9% podstawy wymiaru, a odliczeniu od podatku podlegać będzie 7,75% podstawy jej wymiaru. W bieżącym roku zaliczki na podatek od emerytur i rent wynoszą następująco: 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – […]