Informacje

rodzaje faktur

Jakie są rodzaje faktur?

Faktura to dowód dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Zostaje wystawiony przez dostawcę. Otrzymuje ją odbiorca. Ważne jest, aby faktura została wystawiona nie później niż siódmego dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. WYJĄTEK: Wyjątek stanowi faktura zaliczkowa, którą wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy lub w przypadku gdy przepisy […]

podatek detaliczny

Podatek detaliczny

Zaczął obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej. Co zostanie opodatkowane? Nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł miesięcznie. Co wchodzi w skład sumy? – należności ze sprzedaży; – zaliczki; – raty; – zadatki; – przedpłaty; Kwota nie zawiera należnego VAT. Celem wprowadzenia podatku już zrównanie szans między małymi przedsiębiorcami a gigantycznymi firmami handlowymi oraz […]

podatki-od-nieruchomosci

Podatek od nieruchomości 2017 – stawki

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości pozostaną bez zmian. W dzisiejszym artykule przedstawimy górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Od czego zależy wysokość podatku? Podatek określany jest przez rade gminy w drodze uchwały. Podatek od gruntów: – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i […]

ksiegowanie-firmy

System księgowości firmy

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą zobowiązani są do wdrażania w swojej firmie systemu księgowości. Może on przybierać postać bardziej złożoną w przypadku pełnej księgowości lub ograniczać się tylko do rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego. W przypadku uproszczonych form księgowości podmiot gospodarczy nie ma do wykonania wielu obowiązków co umożliwia mu samodzielnie koordynowanie wszystkich rozliczeń firmy. […]

spadek wieku emerytalnego

W 2017 roku obniżenie wieku emerytalnego!

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek dotyczący przejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Obecnie wiek ten wynosi 67 lat i dotyczy obu płci. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 października przyszłego roku. Rząd obrał sobie do zrealizowania wiele celów. Jednym z nich jest także uszczelnienie systemu podatkowego oraz […]

faktura - usługi księgowe

Faktury

Faktura jest dokumentem sprzedaży, który informuje o dokonanej transakcji. Na jego podstawie potwierdza się sprzedaż towarów oraz wykonywanie usługi na terytorium danego kraju, jak również poza jego granicami. Istnieje możliwość wystawienia faktury w formie zarówno elektronicznej jak i tradycyjnej. Informacje w fakturze: – dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia – strony kupna-sprzedaży: sprzedawca i nabywca […]