Kadry i płace

Pozwól alby sprawami Twojej firmy zajęli się specjaliści, którzy swoją pracę traktują z pasją i zaangażowaniem. Powierzając nam prowadzenie kadr i płac, zyskują Państwo wsparcie doświadczonego partnera dla którego bezpieczeństwa Państwa danych jest najważniejsze. Korzystając z usług naszej firmy zyskacie stały dostęp do wszystkich danych firmy, który pozwoli Wam kontrolować naszą pracę.

Swoją działalność opieramy na  dobrze wykwalifikowanym personelu. Dostęp do najnowszych źródeł wiedzy, interpretacji prawnych z zakresu  spraw kadrowo-płacowych umożliwia nieustanny rozwój i innowacyjne rozwiązania.

Zajmujemy się:

 • sporządzaniem  listy płac wraz z wszystkimi pozycje wynagrodzeń (płace
  zasadnicze, premie, dodatki itd.),
 • prowadzeniem kartotek wynagrodzeń pracowników oraz ich akt personalnych,
 • doradzaniem w zakresie rozliczeń świadczeń pieniężnych i poza pieniężnych dla
  pracowników,
 • raportowaniem indywidualny stan wykorzystania urlopów,
 • kontrolowaniem terminów badań okresowych pracowników,
 • rozliczaniem podatku dochodowego pracowników,
 • obliczaniem składek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowaniem rozliczeń rocznych,
 • obliczaniem składek i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sporządzamy i wysyłamy wymagane deklaracje),
 • przygotowywaniem dokumentów dla organów kontrolujących (ZUS, Urząd Skarbowy) oraz niewyjaśnianiem
  ewentualnych rozbieżności.