7 godzin dla niepełnosprawnych!

Wprowadzona zostanie ustawa, która zmniejszy czas pracy osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do 7 godzin dziennie. Niepełnosprawni nie będą mieli obowiązku przedstawiania specjalnego zaświadczenia lekarskiego pracodawcy.

Do tej pory obowiązywały takie zasady, że niepełnosprawny nie miał możliwości skorzystania ze skróconej normy pracy bez okazania odpowiedniego oświadczenia od lekarza.

Nowa ustawa nie dotyczy osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Z obserwacji dobrze wiemy, że bezrobocie jest coraz większe. Nie każdemu udaje się znaleźć pracę. To nie oznacza jednak, że mamy pracować dłużej niż potrafimy. Trzeba mieć pewne ograniczenia, które pozwolą nam z uśmiechem witać kolejny dzień pracy.
Sytuacja gospodarcza naszego kraju polepsza się. Teraz jest czas wakacyjny, czas letni, więc rośnie liczba ofert prac sezonowych.

Województwa dążą rozwoju, co zwiększa liczby ofert pracy na rynku.
Pamiętajmy jednak, że pracę znajdą Ci, którzy chcą.

Inwestujmy w siebie. Inwestujmy w przyszłość.

niepełnosprawni w pracy