Biura rachunkowe, a odpowiedzialność za rozliczenia

Wiele osób pyta nas o to, czy przekazanie firmowej dokumentacji biuru rachunkowemu zwalnia nas z odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane rozliczenia.
Niestety nie. Mimo zastosowanego outsourcingu to my jesteśmy w pełni odpowiedzialni za skutki błędów popełnionych przez biura. Taką nieprawidłowością może być np. nieterminowe dokonanie wpłat podatków, obniżenie zobowiązań bądź zawyżenie VAT-u.

Biuro rachunkowe nie bierze odpowiedzialności za rozliczenia swoich klientów i w tej kwestii nie jest w stanie zmienić nic nawet umowa, ponieważ fiskus nie może domagać się spłaty należności danej firmy przez biuro.

Mając na uwadze ten fakt wybierając konkretne biuro rachunkowe należy sprawdzić, czy oferuje ono odszkodowanie oraz spłatę kar, będących wynikiem jego niewłaściwej pracy.
W razie gdy biuro nie chce się ponieść takiej odpowiedzialności można ubiegać się jej na drodze postępowania cywilnego. Podstawą wniesienia powództwa jest art. 471 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczący odpowiedzialności kontraktowej.