CERTYFIKOWANY KSIĘGOWY PRZYGOTUJ DOKUMENTY!

Planujesz zostać certyfikowanym księgowym? To bardzo ambitne plany, które będą kosztować Cię dużego wysiłku. Jednak pamiętaj, ogromny trud – satysfakcja gwarantowana. Nie poddawaj się więc i przygotuj odpowiednie dokumenty, aby w przyszłości móc pochwalić się tytułem „certyfikowanego księgowego”.

Dokumenty te składasz do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów:

1. wniosek o wydanie certyfikatu księgowego

2. zaświadczenie z KRS, że nie zostałeś wcześniej karany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za przedsiębiorstwo skarbowe i za czyn określony w rozdz. 9 ustawy o rachunkowości

3. dokumenty o praktyce w księgowości – może to być świadectwo pracy lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę
Jeżeli Twoja praktyka nie wynika ze stanowiska pracy lub formy prawnej jednostki, to wtedy ważny jest dokument potwierdzający staż pracy (np. zakres obowiązków)

4. dokumenty świadczące o Twoim wykształceniu – dyplomy, świadectwa ukończenia studiów

5. zaświadczenie zdania egzaminu – jeżeli takowy posiadasz

 

księgowy dokumenty