CHCESZ OTWORZYĆ FIRMĘ? PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Każdy, kto planuje założenie własnej działalności gospodarczej musi liczyć się z tym, że czeka go długa droga złożona z ważnych decyzji, które musi podjąć. Istotne jest to, aby nie były one podejmowane pochopnie, ale przemyślane. Warto więc zapoznać się z niektórymi z tych decyzji, aby przygotować się i wybrać jak najkorzystniejszą opcję.

9 SPRAW DO ZAŁATWIENIA → OTWORZENIE FIRMY

PO PIERWSZE: Wpis do CEIDG

Każdy początkujący przedsiębiorca musi zarejestrować własną działalność gospodarczą. Wymaga to złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Uzyskanie wpisu wymaga złożenia wypełnionego formularza CEIDG-1. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko do załatwienia możliwe jest przez Internet, istnieje także taka opcja w tym przypadku. Należy wypełnić go i dostarczyć do urzędu osobiście, na poczcie lub drogą elektroniczną. Jednak w sposobie online potrzebny jest podpis elektroniczny.

PO DRUGIE: Nazwa firmy:

Nazwą firmy może być:

 • tylko imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz dowolna liczba słów lub liter w dowolnym języku.

Ważna jest odpowiednia nazwa, gdyż jest także czynnikiem kształtującym opinie o firmie. Trafia ona na wszelkie dokumenty firmowe.

PO TRZECIE: Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności → PKD

Kody te należy podać przy wypełnianiu formularza CEIDG-1. Kodem tym jest 5-znakowy symbol, który określa rodzaj wykonywanej działalności. Wybór ilości znaków PKD jest dowolny.

PO CZWARTE: POZWOLENIA, KONCESJE

Niektóre działalności obarczone są obowiązkiem uzyskania koncesji i zezwoleń. Warto więc przed założenie firmy sprawdzić, czy nasza działalność będzie obarczona tymi wymaganiami. Do takich należą:

 • sprzedaż alkoholu,
 • działalność aptek,
 • działalność biura rachunkowego,
 • pośrednictwo sprzedaży nieruchomości.

PO PIĄTE: Mały ZUS

Niektóre firmy mogą korzystać z opłacania preferencyjnych składek ZUS przez 24 miesiące prowadzenia działalności. Ci, którzy chcą korzystać z tego przywileju muszą spełniać dwa warunki:

 1. nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat,
 2.  nie współpracują z tą samą firmą, w której pracowali na etacie w tym samym roku lub w poprzednim (wykonując obowiązki pokrywające się ze współpracą).

PO SZÓSTE: Czy VAT jest konieczny?

Ci przedsiębiorcy, którzy zaczynają dopiero prowadzić działalność muszą się zastanowić czy ciąży na niego obowiązek zarejestrowania się jako VAT-owca. Podczas otwierania firmy decydującym kryterium jest rodzaj działalności. Do rejestracji VAT obligują m.in.

 • handel nowymi środkami transportu,
 • sprzedaż alkoholu i papierosów,
 • świadczenie usług prawniczych czy jubilerskich.

Nie jest jednak tak, że ktoś nie jest VAT-owcem i już nim nie będzie. Obowiązek płacenia podatku VAT będzie na niego ciążył w sytuacji, gdy jego obrót przekroczy 150 000 zł netto rocznie.

PO SIÓDME: Księgowość

Firma bez księgowości nie istnieje. Warto więc zastanowić się nad najkorzystniejszą opcją dla naszej działalności. Z tego tytułu przedsiębiorca ma dwie opcje do wyboru. Jedną z nich jest samodzielne prowadzenie księgowości, które może wiązać się z ewentualnymi błędami, a drugim sposobem jest skorzystanie z biura rachunkowego. To jest już lepszy wybór, gdyż przedsiębiorca, który z pewnością będzie miał wiele innych spraw na głowie w związku z prowadzeniem działalności, nie będzie musiał przejmować się tymi związanymi z księgowością.

PO ÓSME: Adres

Złożenie wniosku CEIDG-1 wiąże się z koniecznością podania adresu głównego wykonywania działalności.

PO DZIEWIĄTE: Forma Opodatkowania

Istotny jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania, gdyż to wpływa na wysokość podatku dochodowego oraz określa sposób rozliczania.
Przedsiębiorcy mają do dyspozycji następujące formy opodatkowania:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów,
 • karta podatkowa.

PROWADŹ FIRMĘ Z GŁOWĄ!

firma