CHCESZ OTWORZYĆ FIRMĘ? PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Każdy, kto planuje założenie własnej działalności gospodarczej musi liczyć się z tym, że czeka go długa droga złożona z ważnych decyzji, które musi podjąć. Istotne jest to, aby nie były one podejmowane pochopnie, ale przemyślane. Warto więc zapoznać się z niektórymi z tych decyzji, aby przygotować się i wybrać jak najkorzystniejszą opcję.

9 SPRAW DO ZAŁATWIENIA → OTWORZENIE FIRMY

PO PIERWSZE: Wpis do CEIDG
Każdy początkujący przedsiębiorca musi zarejestrować własną działalność gospodarczą. Wymaga to złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Uzyskanie wpisu wymaga złożenia wypełnionego formularza CEIDG-1. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko do załatwienia możliwe jest przez Internet, istnieje także taka opcja w tym przypadku. Należy wypełnić go i dostarczyć do urzędu osobiście, na poczcie lub drogą elektroniczną. Jednak w sposobie online potrzebny jest podpis elektroniczny.

PO DRUGIE: Nazwa firmy:
Nazwą firmy może być:
– tylko imię i nazwisko przedsiębiorcy,
– imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz dowolna liczba słów lub liter w dowolnym języku.
Ważna jest odpowiednia nazwa, gdyż jest także czynnikiem kształtującym opinie o firmie. Trafia ona na wszelkie dokumenty firmowe.

PO TRZECIE: Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności → PKD
Kody te należy podać przy wypełnianiu formularza CEIDG-1. Kodem tym jest 5-znakowy symbol, który określa rodzaj wykonywanej działalności. Wybór ilości znaków PKD jest dowolny.

PO CZWARTE: POZWOLENIA, KONCESJE
Niektóre działalności obarczone są obowiązkiem uzyskania koncesji i zezwoleń. Warto więc przed założenie firmy sprawdzić, czy nasza działalność będzie obarczona tymi wymaganiami. Do takich należą:
– sprzedaż alkoholu,
– działalność aptek,
– działalność biura rachunkowego,
– pośrednictwo sprzedaży nieruchomości.

PO PIĄTE: Mały ZUS
Niektóre firmy mogą korzystać z opłacania preferencyjnych składek ZUS przez 24 miesiące prowadzenia działalności. Ci, którzy chcą korzystać z tego przywileju muszą spełniać dwa warunki:
– nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat,
– nie współpracują z tą samą firmą, w której pracowali na etacie w tym samym roku lub w poprzednim (wykonując obowiązki pokrywające się ze współpracą).

PO SZÓSTE: Czy VAT jest konieczny?

Ci przedsiębiorcy, którzy zaczynają dopiero prowadzić działalność muszą się zastanowić czy ciąży na niego obowiązek zarejestrowania się jako VAT-owca. Podczas otwierania firmy decydującym kryterium jest rodzaj działalności. Do rejestracji VAT obligują m.in.
– handel nowymi środkami transportu,
– sprzedaż alkoholu i papierosów,
– świadczenie usług prawniczych czy jubilerskich.

Nie jest jednak tak, że ktoś nie jest VAT-owcem i już nim nie będzie. Obowiązek płacenia podatku VAT będzie na niego ciążył w sytuacji, gdy jego obrót przekroczy 150 000 zł netto rocznie.

PO SIÓDME: Księgowość

Firma bez księgowości nie istnieje. Warto więc zastanowić się nad najkorzystniejszą opcją dla naszej działalności. Z tego tytułu przedsiębiorca ma dwie opcje do wyboru. Jedną z nich jest samodzielne prowadzenie księgowości, które może wiązać się z ewentualnymi błędami, a drugim sposobem jest skorzystanie z biura rachunkowego. To jest już lepszy wybór, gdyż przedsiębiorca, który z pewnością będzie miał wiele innych spraw na głowie w związku z prowadzeniem działalności, nie będzie musiał przejmować się tymi związanymi z księgowością.

PO ÓSME: Adres
Złożenie wniosku CEIDG-1 wiąże się z koniecznością podania adresu głównego wykonywania działalności.


PO DZIEWIĄTE:
Forma Opodatkowania
Istotny jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania, gdyż to wpływa na wysokość podatku dochodowego oraz określa sposób rozliczania.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji następujące formy opodatkowania:
– zasady ogólne,
– podatek liniowy,
– ryczałt od przychodów,
– karta podatkowa.

PROWADŹ FIRMĘ Z GŁOWĄ!

firma