Co to jest księgowość?

Z księgowością spotykamy się na każdym kroku, w urzędzie, w pracy a nawet w sekretariatach szkolnych. Niemal każdy z nas jest w stanie, chociaż czasem bardzo ogólnie,  określić przedmioty jakimi ta dziedzina się zajmuje. Na szczegółowe pytania, prawie nikt bezpośrednio niezwiązany z  księgowością odpowiedzieć nie potrafi.  Niejednokrotnie osoby zajmujące się nią nie potrafią podać jednozdaniowej, ale precyzyjnej definicji.

Księgowość jest to forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym.  Jest to księgowanie dokumentów, sporządzanie deklaracji podatkowych, przelewów bankowych oraz sporządzanie raportów  finansowych.

Księgowi zajmują  się głównie szeroko pojętą rachunkowością w firmie, a przede wszystkim rozliczaniem podatków. Ich zadaniem jest sporządzanie dokumentacji i różnorodnych sprawozdań, które pozwalają dokonać oceny całego przedsiębiorstwa i w razie problemów skutecznie i szybko reagować.

Zgodnie z przepisami prawa, każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Formy księgowości różnią się od siebie w zależności na przykład od branży czy wielkości firmy w jakiej ta księgowość jest prowadzona. Bycie księgowym wymaga rzetelności, skrupulatności  oraz szerokiej wiedzy w zakresie rachunkowości. Nawet księgowość uproszczona wymaga od księgowego wszechstronności w oferowanych usługach, musi on potrafić nie tylko tworzyć analizy finansowe  ale także być znawcą w dziedzinie doradztwa finansowego.