Czy warto być księgową?

Księgowość powinna być prawidłowo prowadzona przez przez każdego przedsiębiorcę, który posiada swoją firmę. Jest ona bowiem głównym źródłem informacji z prowadzonej działalności. Wszystkie obowiązki, które zostają na przedsiębiorcę nałożone przepisami prawa, muszą zostać wykonane terminowo oraz zgodnie z tym, co zostało zawarte w przepisach. Wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, aczkolwiek można zauważyć, że coraz większe grono przedsiębiorców wybiera skorzystanie z usług profesjonalnych osób, które świadczą usługi księgowe na rzecz firm.

Księgowa jest osobą odpowiednio wykształconą oraz doświadczoną w kwestii prowadzenia księgowości pełnej, bądź uproszczonej w jednostkach gospodarczych. Jej podstawowym zadaniem jest gromadzenie, a następnie przechowywanie dokumentów powiązanych z przeprowadzoną ewidencją operacji gospodarczych.

Cechami, które charakteryzują dobrą księgową, bez wątpienia są:
– sumienność,
– dokładność,
– odpowiedzialność,
– chęć uaktualniania swojej wiedzy.

Księgowa ma możliwość samodzielnego świadczenia usług lub pracy w biurze rachunkowym. Ważne jest jednak to, że obowiązkowo księgowa powinna posiadać licencję Ministra Finansów, która uprawnia ją do świadczenia usług księgowych na rzecz przedsiębiorców.