Darmowa pomoc prawna od stycznia 2016 roku!

Wraz ze styczniem przyszłego roku istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego. Miejscem udzielenia pomocy będą udostępnione lokale przez gminy lub powiaty.
Darmowa pomoc obejmowała będzie także porady w zakresie prawa podatkowego, jednak wyłączając sprawy podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odbiorcy darmowej pomocy prawnej:
– osoby do 26. roku życia;
– osoby fizycznych, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
– osoby, które ukończyły 65 lat;
– osoby posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
– kombatanci;
– weterani;
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Na czym polegać będzie pomoc?
1. przekazanie informacji o przysługujących uprawnieniach;
2. wskazanie możliwości rozwiązania problemu;
3. sporządzenie odpowiednich dokumentów;

Zakres darmowej pomocy prawnej:
* prawo pracy,
* przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
* prawo cywilne,
* sprawy karne,
* sprawy administracyjne,
* ubezpieczenie społeczne,
* sprawy rodzinne,
* prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.