Definicja kont księgowych

Konta księgowe są narzędziami rachunkowości, których celem jest służenie prawidłowemu księgowaniu operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym. Każde konto księgowe powinno posiadać swój numer, a także nazwę, pod którą można ją znaleźć w Zakładowym Planie Kont danej firmy. Konto księgowe jest zbudowane z dwóch stron, a mianowicie ze strony debetowej oraz kredytowej.

Na kontach księgowych należy prawidłowo zapisywać zarówno obroty, jak i salda. Obroty to suma zapisów po każdej ze stron danego konta, a z kolei saldo jest różnicą pomiędzy nimi i mogą one mieć charakter zarówno debetowy, jak i kredytowy.

Spośród kont księgowych wyróżnia się:
– konta bilansowe, gdzie zapisuje się operacje oddziałujące na składniki bilansu, czyli aktywa i pasywa,
– konta wynikowe, gdzie zapisuje się wszelkie operacje kształtujące wynik finansowy.

Dokonując księgowania operacji gospodarczych na kontach księgowych, należy mieć na uwadze różne typy kont, ponieważ księgowanie na nich odbywa się w nieco inny sposób.

 

Ciekawostka – sprawdź czym jest efektywność ekonomiczna!