Definicja spisu z natury

Inwentaryzacja przez wiele osób jest nazywana m.in. spisem z natury, który z kolei jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jednak, aby obowiązek ten mógł zostać prawidłowo wykonany, należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie.

1. TERMIN
Spis z natury musi zostać wykonany na dzień 31 grudnia każdego roku. Istnieje możliwość sporządzenia go przed terminem, aczkolwiek od sporządzenia do końca roku nie można przeprowadzać żadnych zmian magazynowych, którymi są np. zakup, sprzedaż, itp..

2. ELEMENTY SPISU Z NATURY
W prawidłowo sporządzonym spisie z natury powinny znaleźć się:
– towary handlowe,
– surowce podstawowe i pomocnicze,
– materiały do wykonywania usług,
– produkty będące w trakcie wytwarzania,
– produkty gotowe do sprzedaży,
– odpady o określonej wartości.
W sytuacja, kiedy w danym przedsiębiorstwie nie występują zapasy, wówczas w książeczce podatkowej należy wpisać wartość 0.

3. CEL
Bardzo ważną kwestią jest odpowiednie zaplanowanie listy zakupów do firmy, ponieważ w sytuacji, kiedy w trakcie trwania roku obrotowego nie uda nam się ich pozbyć, wystąpi obowiązek zapłacenia od nich podatku.