Deklaracje online już od 2015 roku!

Wraz z przyszłym rokiem podatnicy będą mieli na głowie jeszcze jeden ważny obowiązek, bowiem zostaną wprowadzone deklaracje PIT online, które będzie musiała składać część przedsiębiorców.

Kto będzie do tego zobligowany?
* podatnicy, którzy sporządzają roczne zeznania podatkowe oraz
* płatnicy informujący organy skarbowe o wywiązywaniu się z prawidłowego obliczania, pobierania i wpłacania kwot podatku dochodowego lub podatku u źródła.

Jakie deklaracje?
* PIT-4R,
* PIT-8AR,
* PIT-8C,
* PIT-11,
* PIT-R,
* IFT-1/IFT-1R
* PIT-40.
Ma to mieć zastosowanie do dochodów (lub poniesionych strat) uzyskanych już w obecnym roku.

Z tego obowiązku zwolnione będą mniejsze firmy rozliczające maksymalnie 5 osób i nie korzystające z biur rachunkowych.

Wraz z nowym obowiązkiem uruchomiony zostanie system PFR, który ułatwi podatnikom przygotowywanie wstępnych deklaracji PIT.
Praktycznie rzecz biorąc ma to wyglądać tak, że każdy podatnik będzie miał konto w systemie PFR, gdzie będzie miał przygotowane wstępnie wypełnione zeznanie PIT.
POPRAWNY – przesyła dalej.
POPRAWKI – dopasowuje deklaracje do swoich potrzeb, tj. uzupełnia o ulgi, zniżki itp. i przesyła dalej.

Wraz z początkiem 2015 roku skorzystają rozliczający się PIT-37:
* pracownicy,
* zleceniobiorcy,
* emeryci,
* renciści.

Od 2016 roku deklaracje PIT-36 oraz PIT-38.

Faktury online! Sprawdź koniecznie!

deklaracje online