Dokumenty księgowe w przedsiębiorstwie!

Księgowość w firmie rządzi się swoimi prawami, do których przedsiębiorca musi się dostosować. Przedsiębiorcy często narzekają, że dokumenty księgowe zajmują ogromną ilość miejsca w firmie. Jednak są one bardzo potrzebne, gdyż informują o sytuacji firmy w obecnej chwili lub w przeszłości. Dokumenty księgowe odgrywają istotną, a nawet znaczącą role podczas kontroli organów skarbowych. To one są źródłem podstawowych informacji o prowadzeniu firmy i o jej sytuacji finansowej.
Z tego powodu ważne jest odpowiednie przechowywanie dokumentów księgowych.

Co musisz zatrzymać w swojej firmie:
* księgi podatkowe (dla pełnej księgowości – księgi rachunkowe, dla uproszczonej: PKPiR)
* rejestry,
* sprawozdania finansowe,
* ewidencje,
* dokumenty inwentaryzacyjne,
* dowody księgowe,
* sprawozdania finansowe,
* dowody transakcji, np. faktury,
* korekty,
* duplikaty.

Nie wystarczy ich tylko przechowywać. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób są one przechowywane. Muszą być one trzymane w miejscu łatwo dostępnym, ale zarazem bezpiecznym. Uporządkowanie i opisanie ich z pewnością pozwoli na szybkie znalezienie w przypadku potrzebowania któregoś dokumentu.

Dzisiejszy postęp techniczny stwarza nam ogromne możliwości, z których mogą korzystać także przedsiębiorcy. Dużym ułatwieniem jest księgowość online, czyli magazynowanie dokumentów w postaci plików i w odpowiednich programach komputerowych. Korzystają z tej opcji nie trzeba więc wyszczególniać oddzielnego pomieszczenia na wszystkie dokumenty. Warunkiem korzystania z tej opcji jest jednak porządne i chronologiczne prowadzenie dokumentacji według okresów rozliczeniowych.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI!

 

doradztwo księgowe, uslugi ksiegowe