DOTACJE 2014-2020 dla polskich przedsiębiorstw!

Przedsiębiorstwa mogą już ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Jest to duża szansa dla polskich przedsiębiorstw, która może zapewnić znaczny rozwój firm, a przy tym wzrost gospodarczy. Ważne jest, aby dobrze wykorzystać unijne pieniądze, położyć nacisk na inwestycje oraz zwiększyć konkurencyjność Polski na rynku europejskim.

Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie z PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Przekazanie środków unijnych dla firm w szczególności dotyczy inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności. Na te cele przewidziano około 16 mln euro.

Lata 2014-2020 przyniosą większe znaczenie instrumentów zwrotnych → pożyczek i poręczeń dla firm. Zauważalne będzie to w projektach programów regionalnych, czyli w mniejszych projektach. W przedsięwzięciach na większą skalę stosowane będą dotacje.

Inwestowanie środków unijnych musi być przemyślane, by skutki nie były widoczne tu i teraz, ale także po 2020 roku. Zaletą instrumentów zwrotnych jest to, że nie zaburzają równowagi rynkowej.

Jesteś przedsiębiorcą? Skorzystaj z pomocy jaką oferuje Ci nowa perspektywa finansowa 2014-2020.

SKORZYSTAJ Z DOTACJI DLA FIRM!

dotacje dla firm