Działalność na próbę !

Złożony w Sejmie projekt poselski przewiduje zmiany, które umożliwią otworzenie działalności gospodarczej na próbę. Celem wdrożenia tego pomysłu jest sprawdzenie czy otworzona firma jest opłacalna, czyli czy warto w nią bardziej inwestować.

Dla kogo?
Proponowane zmiany miały by dotyczyć przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, którzy nie prowadzili własnej firmy w przeciągu 5 lat, w tym działalności gospodarczej w okresie próbnym.

„Na próbę” ?
Przedsiębiorcy dostaną szansę sprawdzenia siebie oraz pomysłu na firmę poprzez możliwości otworzenia działalności „na próbę”. Ułatwienie będzie dotyczyć każdej formy działalności gospodarczej, wyłączając jednak regulowane działalności gospodarczej oraz przypadków, w których prowadzenie działalności obciążone jest koncesją.
Okres prowadzenia działalności na próbę to około 90 dni liczonych od dnia zgłoszenia o podjęciu działalności gospodarczej w okresie próbnym lub od późniejszego dnia, wskazanego w ogłoszeniu.

Jak uruchomić firmę na próbę?
Każdy, kto planuje otworzenie tego rodzaju działalności musiałby zgłosić to do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez udostępniony formularz elektroniczny. W przypadku, że osoba chcąca założyć firmę nie ma nadanego numeru NIP, to będzie on przydzielony automatycznie po przesłaniu danych do US.
Nazwa firmy w tym przypadku będzie obciążona informacją, że jest to działalność prowadzona na próbę.

Koniec działalności
Zakończenie działalności gospodarczej wiąże się ze zgłoszeniem tego przed upływem 90 dni od dnia rozpoczęcia działalności na okresie próbnym.
Nie dostarczenie ww. oświadczenia wiąże się z informacją, że prowadzi on firmę już na zasadach ogólnych.

ZALETY DZIAŁALNOŚCI „NA PRÓBĘ”
1. zwolnienie od podatku dochodowego
2. zwolnienie z opłacania z własnych środków składek na ubezp. społeczne.