Faktura „pro forma”

Ten rodzaj faktury różni się od zwykłej faktury tytułem FAKTURA PRO FORMA. Jest ona potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy sprzedaży. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że ten rodzaj faktury nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych zapisanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Z tego powodu nie należy porównywać ją ze zwykłą fakturą VAT.

Pro forma zostaje wystawiona w celu potwierdzenia zajścia transakcji ale bez konieczności jej zaksięgowania i opodatkowania.

Ten rodzaj faktury jest popularny w handlu detalicznym, gdy nabywcą jest osoba fizyczna, która nie jest płatnikiem VAT.

Istnieje również pojęcie faktury „pro formy” w odniesieniu do sporządzenia oferty umożliwiającej zawarcie transakcji w przyszłości.