Faktury

Faktura jest dokumentem sprzedaży, który informuje o dokonanej transakcji. Na jego podstawie potwierdza się sprzedaż towarów oraz wykonywanie usługi na terytorium danego kraju, jak również poza jego granicami. Istnieje możliwość wystawienia faktury w formie zarówno elektronicznej jak i tradycyjnej.

Informacje w fakturze:
– dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia
– strony kupna-sprzedaży: sprzedawca i nabywca
– specyfikacja przedmiotu transakcji: nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość
– dane do rozliczenia obowiązujących podatków
– podsumowanie: cyframi i słownie
– informacja o uzgodnionych terminach i formie zapłaty
– informacje dodatkowe: sposób odbioru, miejsce dostawy i inne
– podpisy uczestników transakcji

Wyróżniamy:
– fakturę zwykłą,
– fakturę podatnika zwolnionego z VAT,
– fakturę pro formę,
– fakturę zaliczkową,
– fakturę końcową,
– fakturę korygującą,
– fakturę VAT marżę,
– fakturę uproszczoną,
– fakturę VAT RR.

faktura - usługi księgowe