Istotne zmiany w spółkach!

W roku 2015 rząd planuje wprowadzić znaczne zmiany, które znacznie wpłyną na rynek działalności gospodarczej. Jedną z przewidywanych zmian jest zmniejszenia kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialności od 5000 zł do 1zł.

Z jednej strony jest to dobre rozwiązanie, gdyż z pewnością zachęci przedsiębiorców do otwierania nowych firm, a co za tym idzie – tworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy wiedząc, że do założenia spółki potrzeba im tylko 1 zł,  łatwiej zrealizują cel, jakim jest założenie firmy.

Rząd chce wprowadzić także do tych spółek instytucje zabezpieczające wierzycieli → test wypłacalności lub obowiązkowy kapitał zakładowy.

Do ważnych zmian w zakresie spółek jest także umożliwienie rejestracji i rozwiązywania spółek komandytowych i jawnych za pomocą internetu.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić także spółkę bezkapitałową, w której rolą wspólników będzie określenie proporcji udziałów i wielkości kapitału.

 

prawo-spolek