Jak nie dać się odwołać z urlopu wypoczynkowego?

Do skorzystania z urlopu wypoczynkowego uprawnieni są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Uzyskanie urlopu wiąże się z wcześniejszym złożeniem wniosku. Pracodawca musi udzielić zgody na skorzystanie z urlopu w danym terminie.

Czy można żądać, aby pracownik wrócił z urlopu wcześniej?

Tak, ale tylko w odpowiednio uzasadnionych przypadkach. Mowa tutaj o sytuacjach, w których obecność pracownika okazuje się niezbędną do prawidłowego funkcjonowania zakładu.

Istotne jest, aby taka możliwość była wcześniej ustalona pomiędzy pracownikiem o pracodawcą. Jeśli taka procedura nie zostanie ogłoszona, a pomimo tego pracodawca będzie podejmował próby kontaktu z pracownikiem przebywającym na urlopie, to ten drugi nie ma obowiązku odebrania telefonu i nie ponosi konsekwencji tego, że nie zjawił się w pracy.

Jeżeli zaistnieje sytuacja odwołania pracownika z urlopu, to ten ma prawo żądać od pracodawcy zwrotu kosztów związanych z wyjazdem oraz urlopem.