Jak przygotować się do kontroli z Urzędu Skarbowego?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania prawidłowej kwoty podatków do skarbu państwa. Czasem może się zdarzyć, że spotka go kontrola z Urzędu Skarbowego. Czy można jakoś przygotować się na takie wydarzenie?

Oczywiście – przede wszystkim, należy przygotować wszystkie dokumenty, które będą poddane kontroli. Są to:

  • dokumenty ilustrujące wydatki w danym okresie,
  • dokumenty zawierające wszystkie zyski firmy,
  • naliczona amortyzacja,
  • wydruki ksiąg i rejestrów VAT,
  • dowody wewnętrzne,
  • wydruki ewidencji pojazdów.

Kontrola z Urzędu Skarbowego jest dokonywana zazwyczaj w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy. Jeśli nie jest to możliwe, np. z powodu wyjazdu lub choroby, to kontrolowany może wskazać osobę upoważnioną do występowania w jego imieniu. Możliwe jest też zrezygnowanie z tego przywileju, po wystosowaniu odpowiedniego pisma.

Warto wiedzieć, jakie dokumenty są konieczne do przedstawienia kontrolerowi. Często, wykorzystując niewiedzę przedsiębiorcy w tym temacie, urzędnicy wykazują się nadgorliwością w wypełnianiu obowiązków. W takiej sytuacji, kontrolowany ma pełne prawo wyrazić sprzeciw i odmówić dostępu do dokumentów, które nie powinny być przedmiotem kontroli skarbowej.

Wiedza na temat naszych praw i obowiązków odnośnie kontroli skarbowych, może przynieść  wiele pożytku. Pozwoli czuć się pewnie w niewątpliwie stresującej sytuacji, podczas której sprawdzana jest nasza rzetelność w prowadzeniu księgowości firmy.