Jakie rachunki bankowe może prowadzić firma?

W ramach przypomnienia – więcej o księgowości!

Wielu przedsiębiorców zgłasza się do nas z zapytaniem na temat obowiązku prowadzenia rachunku bankowego firmy. Nie zawsze jest to obowiązek, lecz mimo to częstą praktyką jest zakładanie rachunku firmowego. Nie koniecznie musi być to tylko jeden typ rachunku, otwierany w celu prowadzenia rozliczeń z kontrahentami i urzędami. Może to też być:
– rachunek pomocniczy, służący również do prowadzenia rozliczeń, lecz w innym banku,
– rachunek lokaty terminowej służący do przechowywania środków, niepotrzebnych w danej chwili, w zamian za wyższe oprocentowanie,
– rachunek walutowy, służący do prowadzenia w banku krajowym, rachunku w obcej walucie. Można na nim gromadzić tylko waluty wymienialne przekazane z zagranicy lub pochodzące z tytułów regulowanych przez przepisy prawa dewizowego.

Oprócz powyżej wymienionych typów rachunków, zamieszczonych w przepisach prawa bankowego, istnieją również inne typy rachunków bankowych. Przykładem może być rachunek kredytowy czy maklerski.

Wartymi zaznaczenia, lecz rzadko spotykanymi jest rachunek NOSTRO lub LORO. Pierwszy z nich jest rachunkiem banku krajowego, prowadzonym w banku zagranicznym. Natomiast drugi typ to rachunek zagraniczny, prowadzony w banku krajowym. Ich głównym zastosowaniem jest prowadzenie rozliczeń pomiędzy bankami.