Jakie są rodzaje faktur?

Faktura to dowód dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Zostaje wystawiony przez dostawcę. Otrzymuje ją odbiorca.
Ważne jest, aby faktura została wystawiona nie później niż siódmego dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi.

WYJĄTEK:
Wyjątek stanowi faktura zaliczkowa, którą wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy lub w przypadku gdy przepisy rozporządzenia przewidują szczególny termin wystawienia faktury.

Rodzaje faktur
1. faktura VAT;
2. faktura proforma;
3. faktura zaliczkowa;
4. faktura korygująca;
5. dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej;
6. dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku;
7. dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi;

Audyt finansowy dba o bezpieczeństwo firmy. SPRAWDŹ! 

 

rodzaje faktur