Kiedy grozi wykreślenie z VAT

Najnowsze zmiany w VAT sprawiły, że wielu przedsiębiorców musi liczyć się z możliwością wykreślenia ich z rejestru VAT. Komu to grozi?

Wykreślony z rejestru VAT może zostać podatnik, który:
– zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy, jeżeli podczas zawieszenia wykonywał czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług takich jak świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów,
– nie wypełniał ciążącego na nim obowiązku złożenia deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy bądź 2 kolejnych kwartałów,
– złożył przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały deklaracje, które nie wykazały sprzedaży lub nabycia z podatkiem do odliczenia,
– wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które w rzeczywiści nie zostały dokonane,
– prowadził działalność gospodarczą i jednocześnie miał uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać że dostawcy lub nabywcy, którzy biorą udział w dostawie tego samego towaru lub usługi prowadzą nierzetelne rozliczenia.

rejestr VAT