Konta syntetyczne

System ewidencji możemy podzielić na konta syntetyczne i konta analityczne.

Dzisiaj omawiamy: KONTA SYNTETYCZNE
Zwane są one również kontami głównymi. Są to konta bilansowe i wynikowe objęte wykazem w zakładowym planie kont danej jednostki. Ujmuje się w nich zbiorcze zapisy operacji dotyczących całych grup środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia. Z kont syntetycznych uzyskać możemy takie same informacje, jak te wykazywane w bilansie i innych sprawozdaniach. W kontach syntetycznych stosuje się zasadę podwójnego zapisu. Na czym ona polega? Należy identyczną kwotę księgować na przeciwstawnych stronach co najmniej dwóch kont. To właśnie na podstawie kont syntetycznych i analitycznych możemy sporządzić sprawozdanie finansowe.