Korzyści dla podatników – wątpliwości podatkowe!

Wraz z styczniem przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy związane z nowelizacją Ordynacji podatkowej. Zmiany mówią o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.

Co jeszcze się zmieni?

– Zniesiony zostanie obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów księgowych w przypadku nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 (lub 60) dni od daty upływu terminu płatności.
– Rozszerzono katalog miejsc, których może zostać przeprowadzona kontrola podatkowa.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

prawo podatkowe