Krajowa Administracja Skarbowa od przyszłego roku!

W planach jest powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, która miałaby zastąpić administrację podatkową, kontrolę skarbową oraz Służbę Celną.

Celem zmian jest ograniczenie oszustw podatkowych oraz zwiększenia stopnia ściągalności należnych zobowiązań podatkowych i ukształtowanie budżetu państwa.

Zadania projektowanych przepisów:
– ograniczenie skali oszustw podatkowych,
– zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych,
– zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych,
– zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie,
– obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do poziomu uzyskiwanych dochodów budżetowych,
– rozwój profesjonalnej kadr.

Profesjonalna pomoc !