Kredyt i jego rodzaje

Zaufaj nam i zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki naszej pomocy! 

Prowadząc firmę niejednokrotnie są potrzebne dodatkowe fundusze. Nie zawsze bowiem wystarczają kapitały własne przedsiębiorstwa i wtedy trzeba skorzystać ze źródeł zewnętrznych. Jednym z takich źródeł jest kredyt.

Kredyt to umowa na której mocy kredytodawca zobowiązuje się udostępnić środki pieniężne na dany okres czasu, zawarty w umowie. Natomiast podmiot zaciągający kredyt zobowiązuje się do jego spłaty wraz z odsetkami i prowizją w określonym czasie. Warto podkreślić, że kredyt udzielany jest tylko przez banki, a jego zaciągnięcie zawsze wiąże się z oprocentowaniem i posiadaniem zabezpieczenia. Warto o tym wiedzieć, gdyż te cechy oddzielają go pożyczki.

Kredyty można sklasyfikować ze względu na:
– CEL – inwestycyjny, konsumpcyjny, obrotowy.
– TERMIN ZACIĄGNIĘCIA– krótkoterminowy, długoterminowy.
– FORMĘ– towarowy (kupiecki) i pieniężny.
– PODMIOT – konsumencki, dla przedsiębiorców.

 

kredyt