Księgi rachunkowe w 2015 roku!

Jeżeli jesteś zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, to warto, abyś dowiedział się istotnych informacji na temat limitu ksiąg rachunkowych w 2015 roku.

Ile wynosi limit?
W 2015 roku limit ten wynosi 4,1755 zł/euro, więc 1.200.00 x 4,1755 zł/euro = 5.010.600 zł.

Skąd to się wzięło?
Wyliczenie limitu polega na pomnożeniu kwoty 1.200.000 (kwota określona w przepisach o rachunkowości) razy kurs obowiązujący na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.
Każdy przedsiębiorca, który przekroczy ten limit zobowiązany jest od prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu limitu:
– osoby fizyczne
– spółki cywilne osób fizycznych
– spółki jawne osób fizycznych
– spółki partnerskiej

Nie oznacza to jednak, że tylko Ci przedsiębiorcy mogą prowadzić księgi rachunkowe. Można oczywiście zdecydować się na ten obowiązek dobrowolnie, jednak wiąże się to z pewnym obowiązkiem, jakim jest poinformowanie o tej decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Należny tego dokonać do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Skorzystaj z pomocy biura księgowego!

 

porady rachunkowe