Księgowość spółek jawnych, cywilnych i partnerskich

Księgowość można prowadzić na różne sposoby. Jednym z nich jest pełna rachunkowość, którą spotyka się w spółkach akcyjnych czy spółkach z o.o.. Oprócz tej formy księgowości dopuszcza się stosowanie księgowości uproszczonej. Jest ona dostępna dla stosunkowo małego grona przedsiębiorców. Należą do niego właściciele spółek jawnych, partnerskich, cywilnych oraz jednoosobowi przedsiębiorcy.

Chociaż w wymienionych typach spółek dopuszczalne jest prowadzenie uproszczonej księgowości, nie zawsze się tak dzieje. Podczas, gdy roczne przychody netto w spółkach przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych, również i uprawnione do tej pory spółki zostaną zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce wynosi 2 000 000 euro. Jednak nie można w naszym przypadku stosować się bezpośrednio do wartości w euro. Polscy przedsiębiorcy muszą wartość tą przeliczyć na polskie złotówki, uwzględniając kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 30 września.