Księgowość w spółce z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. komandytowa stanowi połączenie dwóch rodzajów spółek, To coraz popularniejsza forma prowadzenia firmy. Jest to spółka osobowa, która zostaje założona przez co najmniej dwie osoby – fizyczne lub/i prawne. Jedna z nich pełni rolę komandytariusza a druga komplementariusza.

Właściciele firm zobowiązani są do prowadzenia księgowości. Forma jest uzależniona od rodzaju spółki oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Podmioty, z których składa się spółka z o.o. komandytowa (spółka z o.o., spółka komandytowa) zobowiązane są do prowadzenia księgowości w formie pełnej.
Czy każdy może prowadzić księgowość pełną?
Tego rodzaju ewidencja księgowa wymaga posiadania wiedzy na temat aktualnych przepisów prawnych. Ich prawidłowe stosowanie w praktyce jest istotne, ponieważ księgowość pełna dostarcza najważniejszych, szczegółowych danych na temat podmiotu.