Kwestia ulg podatkowych

Miano ulgi podatkowej określa zgodnie z prawem różnego rodzaju zwolnienia, odliczenia, obniżki, jak również pomniejszenia. Wszystkie osoby, które korzystają z ulg, mają możliwość do obniżenia podstawy opodatkowania, bądź wysokości podatku.

Ulgi podatkowe można podzielić w następujący sposób:
– uwzględniając koszty poniesione przez podatnika, które wiążą się z uzyskaniem przychodu,
– ulgi mające charakter rodzinny,
– ulgi mające charakter stymulacyjny,
– ulgi mające charakter zabiegu technicznego.

Uwaga! Ulgi podatkowe można stosować przy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spośród ulg podatkowych możemy wymienić np.:
– odliczenie od osiągniętego dochodu,
– odliczenie od podatku,
– zastosowanie niższej stawki podatkowej.

Nie da się ukryć, iż w dalszym ciągu wielu przedsiębiorców ma wiele pytań i wątpliwości odnośnie tytułowych ulg podatkowych. W związku z tym, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym konsultantem, który dokładnie omówi dla Państwa dane zagadnienie.

 

Więcej ciekawych informacji na naszej stronie głównej – zapraszamy!