Możliwe zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych

Planowane są zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.

Zmiany mają umożliwić:
– uszczelnienie przepisów podatkowych;
– zminimalizowanie działań mających na celu niezgodną z prawem optymalizację podatkową;

Resort Finansów zapowiedział, że opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym będzie dotyczyło budynków, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte nie będą podlegać opodatkowaniu.

Planowane jest objęcie minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej).